• Aart Aalbers

Gesteggel over klein stukje grond

VEENENDAAL Gesteggel tussen de provincie Utrecht en de gemeente over een strook grond van 35 meter lengte. De grond is van het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost en daarin participeert de gemeente voor 50 procent.

Gerard van Wijk

De strook grond is slechts een uiterst gering deel van het plangebied waarop een buurtwinkelcentrum wordt gevestigd. Maar de provincie wil niet dat de gemeente ,,onomkeerbare ontwikkelingen toestaat" omdat de grond binnen het profiel ligt waar wellicht verdubbeling naar tweemaal twee rijstroken van de Rondweg-Oost wordt gerealiseerd. Daar mag de gemeenteraad nog dit jaar advies over uitbrengen en dan beslist in het eerste kwartaal van volgend jaar Provinciale Staten.

GEEN RUZIE De gemeente wil geen ruzie met de provincie en daarom is een zienswijze van de provincie deels gegrond verklaard. Daar kwam een commentaarnota aan te pas en de raad krijgt een memo over het besluit en de achtergronden. ,,Wij houden rekening met de wensen van de provincie en daarom wordt de grens 1,20 meter terug gelegd. Wij willen in Veenendaal-Oost een winkelcentrum en dat moet ook gewoon doorgaan", zegt wethouder Engbert Stroobosscher.

WINKELCENTRUM Naar de komst van een winkelcentrum, met onder andere Lidl, wordt door bewoners al enige tijd reikhalzend uitgezien. Inmiddels heeft het college het uitwerkingsplan Buurtstede-Buurtwinkelcentrum Veenendaal-Oost vastgesteld. Het is een uitwerking van het in maart dit jaar vastgestelde bestemmingsplan Buurtstede. ,,Hiermee krijgt straks de Brink, het centrale plein voor heel Veenendaal-Oost, een echte plek in de wijk."

Het op het plein, bijna tegen de Rondweg-Oost aan, gesitueerde winkelcentrum krijgt vijfduizend vierkante meter detailhandel, driehonderd vierkante meter voor niet-winkel voorzieningen en 44 appartementen op de bovenverdiepingen. Het is nu nog een grasveld, tussen het Ontmoetingshuis en het Kloppend Hart huis. Een zone pal tegen de Rondweg-Oost aan wordt vrijgehouden van bebouwing, om een eventuele verbreding van de weg niet te belemmeren.