• Aart Aalbers

Gesprekken met eigenaren van leegstaande gebouwen

VEENENDAAL De gemeente voert frequent ,,en met positieve insteek" gesprekken met eigenaren van leegstaande gebouwen. Dat zegt het college in antwoord op vragen van de raadsleden Doris Helsen en Henk van Soest, die bij de provincie hebben ingesproken op het voorontwerp inpassingsplan kantoren.

De provincie wil de leegstand van kantoren terug brengen. Dat wil de gemeente ook, maar als het voorontwerp zou worden uitgevoerd dan zou dat betekenen dat er op bedrijventerrein De Batterijen geen enkele kantoorruimte meer zou mogen worden gebouwd. Dat belemmert de ontwikkeling van dit gebied en zeker ook de vorming van een ICT-campus.

AANTREKKELIJK GEMAAKT Volgens de gemeente is de leegstand minder dan waar de provincie tot nu toe van uitgaat. Verder wordt gesproken met de eigenaren van leegstaande gebouwen zoals onder andere de Diamantkantoren op kantorenpark De Vendel (drie verouderde kantoorpanden van ongeveer vijfduizend vierkante meter) en The Wave op De Batterijen (ruim zesduizend vierkante meter leegstand). ,,Indien deze vastgoedeigenaren bereid zijn tot investeringen, waardoor deze panden weer aantrekkelijk worden gemaakt voor de markt, betekent dit een terugdringing van het leegstandspercentage van maar liefst tien procent."

Ongebruikte kantoorfuncties worden volgens het college waar mogelijk ,,omgezet naar andere passende functies." Als voorbeelden worden genoemd de transformatie van een kantoorgebouw naar een kerk (Schutterij, De Vendel), naar bedrijfsruimten (Landjuweel, De Vendel), naar leisure (Koningsschot, Faktorij), naar bedrijfsruimte/magazijn (Koningsschot, Faktorij) en naar woningen (Stationsplein en Vijftien Morgen).