• Archief BDUmedia

Gesprek over beschermd wonen in Veenendaal

VEENENDAAL Voor de komende vier jaar heeft Veenendaal, samen met zeven andere gemeenten, een regeling getroffen voor de toegang tot beschermd wonen. Amersfoort wordt de centrumgemeente voor de uitvoering van de taken op het gebied van ondersteuning met noodzakelijk verblijf. Het gaat volgens opgaven van de gemeenten jaarlijks om 416 mensen.

Gerard van Wijk

,,We willen dat het (keukentafel)gesprek in Veenendaal wordt gevoerd. Daarvoor hoeft iemand niet naar Amersfoort", zegt wethouder Martijn Beek. Er zijn volgens hem in Veenendaal wel wat plekken waar mensen die ervoor in aanmerking komen beschermd kunnen wonen.

INTENSIEF ONDERSTEUND Beschermd wonen is een regeling voor iedereen die (tijdelijk) niet meer zelfstandig kan wonen vanwege psychische of psychosociale problemen. ,,Wanneer ambulante hulp aan huis, begeleid wonen, niet voldoende is, wordt middels beschermd wonen een kamer aangeboden in een instelling of wooninitiatief. Hier worden bewoners intensief ondersteund in de dagelijkse activiteiten. Er wordt gezorgd voor een stabiele omgeving, dagelijkse regelmaat en een zinvolle dagbesteding. Er wordt gewerkt vanuit de mogelijkheden." Tienduizenden mensen wonen in Nederland beschermd. Het betreft jongvolwassenen en volwassenen.