• De komende jaren gaan betrokken instanties zich onder meer richten op het bestrijden van hennepplantages.

    112Heuvelrug.nl

'Georganiseerde criminaliteit in Veenendaal steeds brutaler'

VEENENDAAL Vijf grote controles bij zowel bedrijven als woningen zijn er vorig jaar geweest om ondermijning een halt toe te roepen. Daarbij werkte de gemeente samen met politie, belastingdienst, voedsel- en warenautoriteit en douane. Er is gekeken naar overtredingen van wet- en regelgeving. Er werden drugs aangetroffen, vier bedrijfsruimten zijn bestuurlijk gesloten in verband met het aantreffen van een hennepkwekerij en een winkelpand en garagebox werden gesloten vanwege de ontdekking van harddrugs. Dat blijkt uit de tussenevaluatie 2018 en het jaarplan 2019 die het college aan de raad heeft gestuurd.

Gerard van Wijk

Er is het afgelopen jaar landelijk meer aandacht gekomen voor de aanpak van ondermijning. Veenendaal is weliswaar geen Amsterdam, maar de verwevenheid van de boven- met de onderwereld geldt sluipenderwijs voor het hele land.

SLUIPENDERWIJS Bij ondermijning gaat het (de gemeente citeert de politie) om ,,crimineel handelen dat de potentie heeft om sluipenderwijs een zodanige sociale en economische invloed te ontwikkelen, dat het de fundamenten van de rechtstaat kan ondermijnen en daarmee ook de veiligheid en integriteit van de samenleving.”

De komende jaren gaan de betrokken instanties zich richten op deze criminele activiteiten in Veenendaal: drugs (soft- en harddrugs), mensenhandel (seksuele uitbuiting en arbeidsuitbuiting), witwassen (dekmantelbedrijven en luxe levensstijl), (vastgoed)fraude (opkopen van onroerend goed en verschillende vormen van fraude) alsmede vormen van milieucriminaliteit (waaronder het dumpen van afval). Volgens de tussenevaluatie ,,moet worden opgemerkt dat Veenendaal hierin niet opvalt ten opzichte van andere gemeenten.”

BLINDE VLEKKEN Als grootste risico´s worden genoemd de productie en handel in drugs, de multi-problematiek bij criminele families en criminele samenwerkingsverbanden alsmede specifieke locaties en branches waar ondermijnende activiteiten plaatsvinden. ,,Daarnaast hebben we een aantal 'blinde vlekken', locaties waar we nu nog weinig van af weten, maar waar georganiseerde criminaliteit wel kan zijn. Een voorbeeld hiervan zijn locaties waar illegale bewoning plaatsvindt.”

HANDGRANATEN Geconstateerd wordt in de tussenevaluatie dat ,,de georganiseerde criminaliteit steeds harder en brutaler wordt. Dit zorgt voor nieuwe bestuurlijke dilemma's. Door het beschieten van een pand of het plaatsen van handgranaten kan bijvoorbeeld een sluiting door de burgemeester worden uitgelokt. Voor burgemeesters blijft het zaak om de meest adequate reactie op een dergelijk schietincident te geven.”

ONTBINDEN HUURCONTACT Woningbouwverenigingen ontbinden het huurcontract bij het aantreffen van hennep of andere vormen van drugs. Bij particuliere verhuurders wordt bij hennep eerst een waarschuwing gegeven in plaats van het sluiten van de woning.

Dat is in vier gevallen gebeurd.