• Dylan Lochtenberg bij de mysterieuze voetstappen die naar kubus leiden

    Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers

Gemeenteraad plaatste mysterieuze voetstappen

VEENENDAAL Het spoor van de mysterieuze voetstappen die vorige week kris kras door Veenendaal verschenen leidt naar de Cultuurfabriek. Ze komen daar uit bij een enorme kubus waarin bewoners van Veenendaal hun droom (lees: zijn/haar visie) over het Veenendaal van 2040 kunnen ophangen. Op 21 januari is de officiële aftrap.

Aart Aalbers

 

De raadsfracties van de Veense gemeenteraad hebben de mysterieuze actie bedacht. ,,We wilden  op een ludieke, verrassende en opbouwende manier aangeven dat we allemaal ergens heen gaan", aldus voorzitter Dylan Lochtenberg van de bijzondere raadscommissie Strategische Visie Veenendaal 2040.  ,,Geen onbelangrijk onderwerp! We gaan de voetstappen weer ophalen en hopen dat de Veenendalers uit alle lagen van de bevolking, en zeker degenen die zich nooit met politiek bezighouden, met ons in gesprek gaan." Een afvaardiging van alle Veense politieke partijen is de komende maanden bezig met het verzamelen van meningen hoe Veenendaal er in 2040 zal moeten uitzien. Volgens Lochtenberg is de Strategische Visie 2040 geen  onbelangrijk onderwerp.

HORIZON De gemeenteraad wil een stip op de horizon plaatsen om de komende 23 jaar heen te koersen. Door advies te vragen uit brede lagen van de bevolking probeert men erachter te komen waar de stip ongeveer geplaatst moet worden. Zaken als: Waar verdienen Veenendalers in 2040 hun geld mee, waar recreëert men, wat zijn de gevolgen van de toenemende digitalisering, waar verwacht men winkels of juist niet, heeft duurzaamheid en energieneutraal wonen invloed, hoe en waar is de zorg voor onze medemens geregeld et cetera.

INKOMSTENBRONNEN Het verleden heeft aangetoond dat belangrijke inkomstenbronnen kunnen opdrogen. Verdienden de Veenendalers eerder hun geld met bijen, turf, wol en sigaren. Anno 2017 is daar niets meer van over. Regeren is vooruitzien zo denkt de gemeenteraad. Lochtenberg: ,,Dergelijke toekomstvisies kun je daarom alleen maken samen met inwoners, verenigingen en het  bedrijfsleven. Een ieder is meer dan welkom om mee te doen!"

DEELNEMEN Lochtenberg geeft aan dat de inwoners op vele manieren hun ideeën kunnen spuien.  U kunt nu reeds op de klaar liggende kaartjes uw visie opschrijven en in de kubus in de Cultuurfabriek ophangen. Later dit jaar kan men ook deelnemen aan diverse bijeenkomsten. Er zullen twee zogenaamde Toekomstcafé's worden gehouden. Ook is er een Toekomstvisie On Tour die een winkelcentrum, een school, de bibliotheek en een sportvereniging zal bezoeken.

Tot slot is op 11 maart de Dag van de Toekomst. Op deze dag gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek over de toekomst van Veenendaal. Er zullen die dag vier mogelijke scenario's worden gepresenteerd. De aanwezigen kunnen door stemming aangeven naar welke van de vier hun voorkeur uitgaat.  

AFTRAP Op 21 januari is om 16.30 uur de ludieke aftrap tijdens de 'Voorstelling van de Toekomst' waarbij een futuroloog, een rapper en de stadsdichter zullen optreden. Voor informatie over plaats en tijd: www.veenendaal2040.nl. Op de site staat ook een ideeënbus. Lochtenberg hoopt ,,dat erg veel Veenendalers de voetstappen gaan volgen en hun mening komen geven."