• Aart Aalbers

'Gemeenteraad gaat niet over Zwarte Piet'

VEENENDAAL De gemeenteraad heeft niet de bevoegdheid tot reguleren en oordelen over Zwarte Piet. Dat is de stellige mening van burgemeester Piet Zoon. Zaterdag zal de burgemeester de Sint, vergezeld van Zwarte Pieten, om kwart voor drie ontvangen op de Markt. ,,Het fenomeen Zwarte Piet is een punt van discussie in het land. Na dit jaar ga ik in gesprek met de organisatoren van het sinterklaasfeest."

Dat was een tegemoetkoming aan het raadslid Gökhan Coban (Denk) die in een motie bij behandeling van de programmabegroting maandagavond organisaties als Amnesty International en het College voor de rechten van de mens had aangehaald, die racistische kenmerken hebben geconstateerd bij Zwarte Piet die een negatieve invloed zouden hebben op de samenleving. Volgens Coban moet het sinterklaasfeest een feest zijn voor alle kinderen en hun ouders. Coban pleit voor een roetveegpiet, regenboogpiet of een ander alternatief voor de Zwarte Piet.

Het betrekken van de Diversiteitsraad bij de kwestie, zoals door Coban gevraagd, vindt de burgemeester vooralsnog niet nodig. Verder was het raadslid tevreden met de beantwoording, hij trok zijn motie in.