• Archief BDUmedia

Gemeenteraad eensgezind tegen kinderarmoede

VEENENDAAL De gemeenteraad van Veenendaal heeft donderdagavond unaniem een motie van Puck van Aart (PvdA) aangenomen waarin het college wordt opgedragen komend voorjaar met een plan van aanpak te komen om armoede onder kinderen effectief te bestrijden.

Gerard van Wijk

In Nederland leven 400.000 kinderen in armoede. In Veenendaal groeien 1700 tot 2000 kinderen op in een bijstandsgezin. Er is in deze gezinnen geen geld om de kinderen bijvoorbeeld zwemles te laten geven of om een sinterklaascadeautje te geven. In Veenendaal gaat het om een groeiend aantal kinderen: van 1400 in 2013 naar 1720 (110 procent van het sociaal minimum) vorig jaar.

Het kabinet heeft aangekondigd dat het 100 miljoen euro vrijmaakt voor armoedebestrijding onder kinderen. Dit geld kan extra worden ingezet. Veenendaal ontvangt vanaf 1 januari 2017 jaarlijks bijna 340.000 euro structureel voor dit doel. Van Aart schat in dat in Veenendaal in totaal ruim tweeduizend kinderen in armoede leven ,,en de tot nu toe genomen maatregelen vanuit de gemeente onvoldoende zijn voor deze kinderen." Hij is van mening dat kinderen recht hebben op gelijke kansen, ontwikkeling en perspectief. ,,Wij leven in een samenleving waarin alle kinderen mee moeten kunnen doen en niet langs de zijlijn zouden mogen staan."

De doelgroep moet niet worden beperkt tot kinderen uit bijstandsgezinnen, maar ook de verborgen armoede moet volgens de arbeiderspartij worden aangepakt. Er was veel lof in de raad voor het initiatief van de PvdA'er. Om tot effectieve maatregelen te komen, moet worden samengewerkt met lokale instanties als 'Bo viert feest', de Sinterklaasbank en andere organisaties.