• Ted Walker

'Gemeentegrens moet bij bij Cuneraweg komen'

VEENENDAAL De gemeentegrens tussen Rhenen en Veenendaal zou eigenlijk bij de Cuneraweg moeten liggen en niet, zoals nu, dwars door straten en zelfs woningen in het zuidelijk deel van het Petenbos. Dat vindt bestuurlijk Veenendaal, maar andere opties worden open gehouden.

De raadscommissie is akkoord met een verkennend onderzoek naar de gevolgen van een eventuele grenscorrectie. Rhenen betaalt een kwart en Veenendaal driekwart op basis van het inwonertal. Wat het onderzoek gaat kosten is nog niet bekend. Het draagvlak van een eventuele grenswijziging wordt onderzocht onder 75 huishoudens en instellingen zoals het Rembrandt College, dat een nevenvestiging in het gebied heeft.

Volgens burgemeester Wouter Kolff wordt het hele traject meegenomen. ,,Als we het oplossen gaan we het goed oplossen. Dat betekent de grens bij de Cuneraweg, maar andere mogelijkheden worden ook onderzocht." De raadsfracties prijzen de voortvarendheid waarmee Kolff de zaak heeft opgepakt en de open houding waarmee Rhenen het gesprek over de gemeentegrens is aangegaan. ,,Tenslotte heeft Veenendaal willens en wetens op en over de grens met Rhenen gebouwd", stelt de SP.

Inmiddels heeft Rhenen een informatiebijeenkomst voor bewoners gehouden en praat de Rhenense raad dinsdag 31 januari over het voorstel voor een onderzoek.