• Archief BDU Media

Gemeentearchief gaat naar andere plek

VEENENDAAL Het is goed mogelijk dat het gemeentearchief op enige termijn gaat verhuizen naar een meer publieksvriendelijke plek in Veenendaal. Nu is het gehuisvest in de kelder van het gemeentehuis.

Wethouder Frits Beckerman denkt hierbij bijvoorbeeld aan De Cultuurfabriek (zie foto) of het atrium van het gemeentehuis. Er is onderzoek verricht naar de toekomst van het archief, mede ingegeven door de pensionering volgend jaar van de gemeentearchivaris. Volgens de wethouder is hierbij niet aan de orde geweest een mogelijke overheveling van het archief vanwege bezuinigingsoverwegingen naar Utrecht. ,,Het is een brede verkenning geweest. Er is toenemende belangstelling voor historische archieven en het is geen doelstelling om het archief over te hevelen", aldus de wethouder.