• Lex Van Lieshout

Gemeente zet veel gebouwen in de verkoop

VEENENDAAL  Er komt nogal wat gemeentelijk vastgoed vrij de komende jaren. Het gaat om twintig gebouwen, zowel scholen als kantoren. Dat blijkt uit de 'herpositionering vrijkomend gemeentelijk vastgoed'. Volgens het college past het binnen het raadsprogramma om vastgoed af te stoten zodra het kan. Langdurige leegstand moet worden voorkomen, evenals grote tekorten in de vastgoedexploitaties.

Gerard van Wijk

,,Bij de voorgenomen herontwikkeling moet een belangenafweging worden gemaakt met betrekking tot bestaand aanbod in woningbouwprojecten." Omdat de komende jaren meerdere locaties vrij komen vindt het college het verstandig om te kijken of het mogelijk is een zogeheten 'mandje' te maken van meerdere locaties. Dat wil zeggen het gezamenlijk op de markt brengen van deze locaties, met als voordeel dat met één partij afspraken gemaakt kunnen worden. ,,Minder goede locaties kunnen dan met goede locaties verkocht worden."

Waar het in voorkomende gevallen gaat om verkoop van een al leegstaand of vrij komend gebouw met woonbestemming levert dat naar verwachting een positief financieel resultaat op. Verkoop met de huidige bestemming (scholen of kantoren) levert naar verwachting een negatief resultaat op. Dat geldt zeker voor onderwijsgebouwen. In het algemeen is de verwachting dat verkoop van gemeentelijk vastgoed een neutraal of positief resultaat op kan leveren. Maar er is ook vastgoed in de aanbieding, of dat er aan komt, waar in ieder geval met een negatief resultaat rekening moet worden gehouden. Zoals bij de kantoortorentjes aan de Laan der Techniek en de schoolwoningen aan de Mispel.

Scholen en kantoren die in aanmerking komen voor herpositionering zijn gevestigd aan De Sterke Arm, Gerard van Schoonbekestraat, Karel Fabritiusstraat, Laan der Techniek, Langelaar, Middellaan, Oudeveen, PWA-park, Patrimoniumlaan, Rode Erf, Boerenzwaluw, De Reede, 't Kofschip, Gerard Terborchstraat en de Mispel.