• Janus Visser/BDU

Gemeente wil nieuwbouw van kantoren beperken

VEENENDAAL De provincie Utrecht is samen met acht gemeenten pro actief in haar aanpak van leegstaand vastgoed. Veenendaal is één van deze gemeenten. De nieuwbouwmogelijkheden van kantoren worden beperkt. In 2017 is er een provinciaal inpassingsplan waarin deze beperking juridisch is vastgelegd. ,,Het gaat om transformeren van werken naar wonen, maar ook van werken naar 'anders werken' of van werken naar andere functies." Volgens wethouder Arianne Hollander is in Veenendaal gekeken naar leegstaande vierkante meters kantoorruimte. ,,Met de ambitie dit aantal vierkante meters kleiner te maken, te zorgen dat we straks niet nog meer hebben."

Veenendaal heeft overigens niet zo veel van dat soort gebouwen, zegt de wethouder. ,,Het valt wel mee." Op twee bedrijventerreinen wordt gekeken naar andere mogelijkheden om leegstaande kantoren in te vullen. Bij kantorenpark De Vendel is de ambitie om de leegstand terug te dringen. Op het gemengd bedrijventerrein De Compagnie gaat het om vestiging van nieuwe bedrijven.

* Foto uit archief.