• Aart Aalbers

Gemeente wil eventueel helpen vissen uit gracht te vissen

VEENENDAAL De gemeente is bereid, waar nodig en indien noodzakelijk, ondersteuning te bieden om de vissen uit de Brouwersgracht te vissen. Maar het initiatief voor te nemen acties wordt overgelaten aan de inwoner die de vissen heeft uitgezet. Dat zegt het college in antwoord op schriftelijke vragen van Lokaal Veenendaal.

Aanvankelijk dacht raadslid Jaap Pottjewijd bij het door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) genomen besluit te maken te hebben met een vervroegde 1 aprilgrap. Maar de rijksdienst heeft het besluit genomen op basis van nationale wetgeving, nadat het Platform uitheemse diersoorten een formele klacht had ingediend tegen het uitzetten van goudvissen in de gracht.

De betrokken partijen hebben woensdag overleg gevoerd en voorlopig een radiostilte afgesproken rond de 'goudvissengate'. Het is dus nog niet zeker dat de vissen weer verwijderd moeten worden uit de gracht. Indien voorkomen kan worden dat het kuit van de vissen in open water terecht komt, mogen ze misschien blijven. ,,Als dit door de gemeente en andere belanghebbenden wordt goedgekeurd, mogen niet alleen de goudwindes maar ook de goudvissen blijven", zei Hans van Manen eerder.

Er is een open verbinding tussen de Brouwersgracht en de Grift, in de vorm van een rioleringsbuis. Het plaatsen van een rooster of gaas is geen afdoende maatregel. ,,Het risico ligt niet bij de verspreiding van de vissen, maar bij de verspreiding van het kuit. Door de constructie van de Brouwersgracht is het niet aannemelijk dat vissen via de gracht in de Grift komen. Daarentegen is het wel mogelijk dat het kuit, dat zo groot is als een speldenprik, via de gracht in de Grift terecht komt."

De gemeente heeft overleg gehad met de rijksdienst over het houden van vissen in de gracht. ,,De uitkomst van dit gesprek was dat de goudwindes wel in de gracht mogen blijven." Met het Platform uitheemse diersoorten is geen contact geweest.