• Archief BDUmedia

Gemeente wacht plaatsen van drempels af

VEENENDAAL De gemeente Veenendaal is terughoudend met het plaatsen van drempels. ,,Drempels en plateaus hebben een goede snelheid remmende werking, maar kunnen ook geluids- en trillingsoverlast geven. Daarom zijn we terughoudend gebleven met het plaatsen van heel veel extra drempels."

Gerard van Wijk

Bij informatiebijeenkomsten is met de bewoners afgesproken om na één jaar te inventariseren waar er nog knelpunten zijn. Op die plekken laat de gemeente vervolgens opnieuw snelheidsmetingen doen, waarna kan worden bekeken of er meer aanvullende maatregelen genomen moeten worden.

Deze weken worden er 30 kilometerborden geplaatst in de vogel- en componistenbuurt. Wanneer op een bepaalde plaats een bord geplaatst is geldt meteen de snelheidslimiet. Begin volgend jaar worden enkele bestaande drempels en plateaus aangepast en worden er een aantal extra geplaatst. Tevens worden sommige inritten van zijstraten aangepast. ,,Deze maatregelen zijn tot stand gekomen op verzoek van en in overleg met aanwonenden, aangevuld met maatregelen die wij noodzakelijk vinden na snelheidsmetingen in de wijken", aldus de gemeente.