• Archief BDUmedia

Gemeente vordert twee ton meer in

VEENENDAAL Voor het lopende jaar heeft het college voor een bedrag van 154.853 euro aan oninbare vorderingen verklaard. Daarmee vordert de gemeente dit jaar voor ruim twee ton meer in aan openstaande vorderingen. In 2016 kon namelijk voor een bedrag van 375.000 euro aan vorderingen niet worden geïnd.

Volgens wethouder Arianne Hollander is er sprake van een beter betalingsgedrag sinds de economische crisis achter de rug is. Ook reageert de gemeente in een vroegtijdig stadium wanneer vorderingen open blijven staan, in plaats van daar over een langere tijd mee te wachten. Er is sprake van relatief weinig schuldregelingen en schuldsanering. Oninbare vorderingen ontstaan onder meer omdat mensen of bedrijven uit Veenendaal zijn vertrokken, of omdat door een faillissement rekeningen niet meer kunnen worden betaald of omdat de gemeente geen mogelijkheid meer ziet om verhaal te halen.