• De Pniëlkerk staat al jaren leeg.

    Gemeente Veenendaal

Gemeente verkoopt Pniëlkerk aan Basiliek

VEENENDAAL De gemeente verkoopt de voormalige Pniëlkerk in het centrum van Veenendaal aan Basiliek BV. Donderdagmorgen vindt de officiële ondertekening plaats. De Pniëlkerk is een onderdeel van het actieplan Vitale
Winkelstad. Over de toekomst van het al jaren leegstaande voormalige kerkgebouw is door de gemeenteraad meermalen gesproken. Voor de verbouwing is door de gemeente maximaal één miljoen euro gereserveerd. Volgens wethouder Marco Verloop is de Basiliek de enige die aan alle voorwaarden voldoet.

Gerard van Wijk

De Basiliek is een congres- en evenementencentrum aan de Wiltonstraat, waar bijeenkomsten tot 1500 personen kunnen worden gehouden. Meerdere grote namen uit de muziekwereld hebben er in de afgelopen jaren opgetreden. Het
centrum is ontstaan uit de behoefte een thuis te bieden aan de zondagse diensten van de kerk Mozaiek 0318.

CULTUURFUNCTIE ,,We gaan nu aan de slag met de verbouw van het pand. Het is een investering in kwaliteit," laat wethouder Dylan Lochtenberg weten. Hij vindt het mooi dat de bouwer met onderwijsinstellingen overeengekomen is dat bij de verbouwing stagiaires kunnen worden ingezet. In de overeenkomst is geen voorwaarde opgenomen dat de Pniëlkerk een cultuurfunctie krijgt. Dat is overigens wel de wens van de raad. ,,Ik kan me er overigens wel een cultuurfunctie bij voorstellen. Ontmoeting zal centraal staan.

De verwachting is dat de ´nieuwe´ Pniëlkerk medio volgens jaar in gebruik kan worden genomen. Bij de verkoop is wel bedongen dat de gemeente de eerste vijf jaar de eerste koper is, mocht de eigenaar het gebouw weer door willen verkopen.