• Joëlle Kelderman

Gemeente rekent niet op Freule-miljoenen

VEENENDAAL  Een voormalig adviseur van de Stichting Freule Lauta van Aysma mag dan in hoger beroep zijn veroordeeld tot het betalen van 4,9 miljoen euro aan de gemeente Veenendaal, de gemeente zelf houdt niet echt rekening met een (snelle) overmaking van dit bedrag. Dat blijkt uit het antwoord van het college na schriftelijke vragen van D66. ,,Het ligt niet in de lijn der verwachting dat de gemeente de toegekende schadevergoeding ineens en volledig ontvangt. Wij verwachten geen substantieel effect op de financiële positie van de gemeente als gevolg van de uitspraak van de rechter."

Gerard van Wijk

Benadrukt wordt dat de gemeente de reeds in gang gezette maatregel om zo veel als mogelijk de geleden schade op betrokkene te verhalen continueert. De gemeente leed indertijd financiële schade omdat het garant stond voor leningen die de stichting had opgenomen. Miljoenen verdwenen vervolgens in een onduidelijk beleggingsproject.

Het college stelt ook dat de voormalig adviseur van de stichting nog de mogelijkheid heeft om tegen het arrest van het gerechtshof in Den Haag bij de Hoge Raad in cassatie te gaan. Hij heeft daarvoor drie maanden de tijd, te rekenen vanaf 18 juni, de datum van het arrest van het gerechtshof.