• Aart Aalbers

Gemeente neemt betaling minimaregelingen over

VEENENDAAL De gemeente heeft voorlopig de betalingen voor de minimaregelingen overgenomen van het failliet verklaarde AMC Nexxt. ,,De werkzaamheden worden nog voortgezet. De gemeente betaalt de rekeningen, zodat de mensen om wie het gaat er zo min of mogelijk van merken. Zij zijn door ons per brief geïnformeerd", aldus wethouder Dylan Lochtenberg tegen de raadscommissie.

Gerard van Wijk

AMC Nexxt verwerkte in opdracht van de gemeente aanvragen voor en keerde vergoedingen uit aan mensen met een laag inkomen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een vergoeding van de eigen bijdrage voor schoonmaakondersteuning, de teruggave van kosten voor sport of een tegemoetkoming voor iemand die chronisch ziek is of gehandicapt.

Vorige maand ging AMC Nexxt failliet. De wethouder zegt dat vanuit de samenleving veel vragen over de veranderde situatie aan de gemeente zijn gesteld. ,,Dat levert veel werk op voor de betreffende afdeling. Er is ruis en het levert vertragingen op bij de betalingen. Wij werken eraan op dit tot een minimum te beperken." Er wordt gewerkt aan een oplossing voor het wegvallen van de uitvoerder van de minimaregelingen, maar daarover kan de wethouder nog weinig zeggen.