• Lex van Lieshout ANP XTRA

Gemeente loopt tonnen mis door oninbare vorderingen

VEENENDAAL De gemeente heeft vorig jaar voor een bedrag van 375.132 euro oninbare vorderingen moeten afschrijven. Dat is beduidend meer dan in vorige jaren. In 2014 bleef 215.000 euro aan rekeningen open staan, in 2013 bedroeg dat 98.000 euro en in 2012 was dat 124.000 euro.

De aanzienlijke stijging kan volgens wethouder Frits Beckerman deels worden verklaard door een toename van faillissementen in de achterliggende economisch magere tijden en voor een ander deel vanwege een stringenter risicomanagement. De accountant adviseerde de gemeentye over te gaan tot snellere vordering en geen bedragen open te laten staan. Voor het oninbare bedrag is een voorziening in de begroting.

Een klein deel van het totale bedrag - 27.834 euro - wordt verrekend met de Stichting Ondernemersfonds Veenendaal wegens de in eerdere jaren geboekte opbrengsten reclamebelasting met subsidie. De open gebleven vorderingen hebben voor een groot deel, namelijk 180.000 euro, te maken met het feit ,,dat van een kale kip niet te plukken valt" en faillissementen zorgden er voor dat betrokkenen voor een totaal bedrag van 100.000 euro hun schuld aan de gemeente niet konden voldoen.