• Lex van Lieshout

Gemeente kijkt naar mogelijkheden voor vluchtelingen

VEENENDAAL De gemeente Veenendaal is niet benaderd voor de opvang van asielzoekers en heeft zelf ook geen aanbod gedaan. ,,Wel beraden we ons op de mogelijkheden die we hebben. Hoewel een structurele oplossing voor het Europese vluchtelingenprobleem niet snel voorhanden lijkt, streeft het college lokaal naar structurele oplossingen. Tot nu toe ging het daarbij vooral om statushouders, nu dringt ook de vraag zich op hoe we omgaan met vluchtelingen", zegt gemeentelijk woordvoerder Krijn Weeda.

,,Ten aanzien van statushouders hebben we een nauwe samenwerking met het COA, stichting Vluchtelingenwerk, de corporaties en de provincies Gelderland en Utrecht. De basis hiervoor ligt in de FoodValley taskforce alternatieve huisvesting statushouders. Hiermee trachten wij de wettelijke taakstelling voor huisvesting van statushouders te blijven vervullen, waardoor er op de opvanglocaties voor asielzoekers in Nederland weer woonruimte vrijkomt. Dat kan helpen om de stroom aan vluchtelingen die richting ons land komt het hoofd te bieden."

De FoodValley taskforce is op initiatief van de gemeente Veenendaal begin dit jaar in het leven geroepen. Binnen de huidige samenwerking wordt bepaald welke huisvesting de huidige statushouders nodig hebben. Door alternatieve sociale huurwoningen te creëren kan, met een gedeelte van dit aanbod, passende permanente woonruimte aan de statushouders worden geboden. ,,Voor andere mogelijkheden tot opvang zoals bij particulieren, kerken en andere instellingen staat het college zeker open. Indien daarin een stimulerende rol gespeeld kan worden zal dat door het college niet worden nagelaten."

Label:

Vluchtelingen