• ANP Foto

Gemeente heeft geen geld voor voldoende AED´s

VEENENDAAL De gemeente heeft geen geld om Veenendaal te voorzien van voldoende automatische externe defibrillators (AED). Met een AED wordt de kans dat iemand een hartstilstand overleeft vergroot. Het college heeft in een gesprek met HartslagNu Veenendaal aangegeven dat er op dit moment onvoldoende financiële middelen zijn om te voldoen aan de vraag. HartslagNu, met wie de gemeente sinds twee jaar samenwerkt om een netwerk van opgeleide vrijwilligers en van beschikbare AED´s te realiseren, heeft de gemeente verzocht om 25.000 euro op jaarbasis voor een periode van tien jaar vrij te maken voor de aanschaf van AED´s.

Gerard van Wijk

Op deze manier kan de dekkingsgraad in woonwijken worden verhoogd. Maar de gemeente kan niet aan het verzoek voldoen. ,,Op basis van de meerjarenbegroting hebben wij geen financiële ruimte om bovenwettelijke taken uit te (laten) voeren." Hierop heeft HartslagNu aangegeven alleen nog te willen toezien op de kwaliteit en kwantiteit van de burgerhulpverleners. Maar dat is volgens het college niet in overeenstemming met de twee jaar getekende overeenkomst tussen de gemeente en HartslagNu.

Volgens voorzitter L. van Lavieren en penningmeester J. van Offeren van de stichting HartslagNu Veenendaal is een groot probleem het aantal aanwezige en 24 uur per dag beschikbare AED´s in de woonwijken. ,,Slechts een zeer beperkt aantal AED´s is aangemeld op het systeem van HartslagNu, circa 15 stuks. Bekend is dat er meerdere AED´s aanwezig zijn, maar deze zijn niet aangemeld, zijn niet 24 per dag beschikbaar of zijn inmiddels aan het eind van hun levensduur." De afgelopen twee jaar zouden in Veenendaal jaarlijks gemiddeld 25 tot 30 incidenten zijn geweest waarbij burgerhulpverleners zijn opgeroepen. Volgens de bestuursleden van HartslagNu blijft de belangrijkste vraag onbeantwoord: wat is een mensenleven waard in Veenendaal?