• Jeroen van der Veer

Gemeente gaat steeds meer digitaal

VEENENDAAL Voor het aanvragen van identiteitsdocumenten moeten inwoners persoonlijk langskomen aan de balie van de gemeente voor identificatie. Voor vele andere producten is het echter mogelijk om deze digitaal aan te bieden en daar maken steeds meer inwoners gebruik van. In de nota uitgangspunten dienstverlening van de gemeente Veenendaal 2015-2019 staat beschreven hoe de gemeente de dienstverlening de komende jaren wil gaan organiseren. Het gaat daarbij om houding (service en oplossingsgericht), digitale overheid (zelfregie voor de klant), kwaliteit (de basis op orde) en klanttevredenheid (goede en gemakkelijke service).

,,Onze dienstverlening aan de gemeenschap is het bestaansrecht van onze gemeente." Het thema dienstverlening loopt als een rode draad door de gehele organisatie, de ambitie en de dagelijkse praktijk. ,,De maatschappij is continu in beweging en stelt steeds nieuwe eisen aan de manier waarop de klant zijn zaken met de overheid kan regelen. Dienstverlening is een proces van continu verbeteren." De gemeente moet de dienstverlening organiseren vanuit het perspectief van de klant: particulieren, bedrijven en instellingen.

Er komen meer producten online, de informatie op de website verbeteren waar nodig en er komen betere technieken beschikbaar. ,,Klanten worden steeds meer digi-vaardig, waardoor wij het principe 'digital first' kunnen gaan toepassen."