• Archief BDU Media

Gemeente gaat niet altijd voor de hoogste prijs

VEENENDAAL Bij de uitgifte van grond gaat de gemeente niet altijd voor de hoogste prijs. Dat valt op te maken uit de grondprijzenbrief 2019. ,,Het is denkbaar dat de gemeente genoegen neemt met een lagere prijs om vestiging van bepaalde functies te stimuleren", aldus het college. Voor commerciële functies zoals reguliere woningbouw, detailhandel, kantoren en bedrijventerreinen worden marktconforme grondprijzen bepaald. ,,Deze worden beïnvloed door de marktomstandigheden van vraag en aanbod, de specifieke (locatie)kenmerken, de planologische mogelijkheden en de concurrentiepositie."

Gerard van Wijk

In principe worden grondprijzen bepaald door markttechnische omstandigheden, maar dat geldt niet voor gereguleerde prijzen voor woningen binnen de sociale sector en voor functies met maatschappelijke doeleinden. ,,Om aansluiting te houden met de markt stelt de gemeente periodiek de grondprijzen voor de komende twaalf maanden vast via een grondprijzenbrief voor sociale woningbouw, maatschappelijke functies en interne leveringen." Voor de grondprijs voor een sociale huurwoning wordt uitgegaan van een vaste prijs per kavel, gebaseerd op de prijzen van Veenendaal-Oost. Tot een huurprijs van 720,43 euro per maand een grondprijs van 13.926 euro. Voor kavels voor eengezinswoningen die groter zijn geldt vanaf 130 vierkante meter een meerprijs van 159 euro per vierkante meter.

DOELEINDEN Er zijn sociaal maatschappelijke doeleinden en commercieel maatschappelijke doeleinden. Sociaal maatschappelijke doeleinden zijn bijvoorbeeld het gemeentehuis, brandweerkazerne, politiebureau, onderwijsvoorzieningen, religieuze voorzieningen, zorgsteunpunten, centra voor jeugd en gezin, hospices en bibliotheken. Bij commercieel maatschappelijke voorzieningen kan worden gedacht aan kinderdagverblijven, fysiopraktijken, tandartspraktijken en paramedische zorg.