• De gemeente zou ook de drie gemeentelijke parkeergarages kunnen verkopen.

    Aart Aalbers

Gemeente in de maag met overschot aan parkeerplekken

VEENENDAAL Omdat regeren vooruitzien is en het winkelcentrum voor wat betreft de werkgelegenheid een van de pijlers is van de economie in Veenendaal, is er voor de economische crisis door de gemeente voor veel parkeergelegenheid gezorgd. Té veel, zo lijkt het. De parkeerexploitatie sluit jaarlijks met een aanzienlijk verlies. Gehoopt wordt op betere tijden, maar de vraag is of met de aanzienlijke winkelleegstand (vorig jaar 16 procent) en de veranderende vormen van consumentengedrag die betere tijden er ook komen.

Gerard van Wijk

Er ligt nu een memo over toekomstbestendig parkeren. Daar had de gemeenteraad om gevraagd. Want er moet iets gebeuren. De grootste gemeentelijke parkeergarage, Tricotage met 500 plekken, staat merendeels voor een aanzienlijk deel leeg. Er zijn té veel parkeerplekken in het centrum, de parkeerdruk varieert op straat tussen de 50 en 70 procent. Op zaterdag wordt maximaal 35 procent van de parkeerplaatsen in de parkeergarages benut. De huidige exploitatie laat een tekort zien van een kwart miljoen euro. De kostendekkendheid wordt bereikt doordat de tekorten van de parkeergarages (liefst 800.000 euro) worden gedekt door het straatparkeren.

OPLOSSING Met het nemen van een aantal tariefmaatregelen kan de exploitatie worden verbeterd. Van betalen per minuut naar betalen in blokken van één euro, dat levert 56.000 euro op. Een betaalde eerste bewonersvergunning levert de gemeente 87.000 euro op. Het tarief van het werknemersabonnement kan wat hoger en dat brengt 85.000 euro in kas. De financiële ellende zou uit de lucht zijn als er meer bewoners en bezoekers in het centrum komen, die ook nog langer blijven. Dat zou alles bij elkaar vier ton kunnen opbrengen. Maar de vraag is levensgroot of die ambitie kan worden waargemaakt.

CRUCIAAL De gemeente zou ook de drie gemeentelijke parkeergarages kunnen verkopen of de commerciële parkeergarages kunnen kopen. Het zijn allemaal opties waarover moet worden nagedacht. De raad heeft eerder laten weten dat het parkeren, dicht bij de winkels, betaalbaar moet blijven voor bezoekers, ondernemers en bewoners. ,,Het aanbieden van voldoende en goede parkeerplaatsen is cruciaal voor de concurrentiepositie van het centrum van Veenendaal in relatie tot de regiofunctie."

EXTRA VERKOCHT Het centrum heeft 4351 parkeerplaatsen, waarvan 2146 in parkeergarages en daarvan 911 in de gemeentelijke. Bij een activiteit in het centrum worden duizend parkeeruren op een dag in de gemeentelijke parkeergarages extra verkocht ten opzichte van een vergelijkbare dag zonder activiteiten.

,,De spin-off van deze activiteiten is waarschijnlijk veel groter. De activiteiten werken als het ware als een katalysator voor vervolgbezoeken." Er wordt niet gedacht aan verhogen van het uurtarief. Veenendaal zit aan de bovengrens, vergeleken met omliggende gemeenten. Tot 2026 wordt in ieder geval nog geen kostendekkende parkeerexploitatie verwacht.