• Anne Westhoff en Gerda van de Pol (rechts).

    Fotostudio 7

Gemeente, bedrijfsleven en onderwijs maken werk van ICT Campus

VEENENDAAL Wat zes jaar geleden begon met het idee om het ICT profiel van Veenendaal verder te versterken, is inmiddels uitgegroeid tot een groot en groeiend succes: ICT Centrum Veenendaal. De gemeente initieert, stimuleert en faciliteert. En dat werpt zijn vruchten af. Er is en compleet programma gebouwd rondom de ICT-ambitie. Met als belangrijk onderdeel de ICT Campus. Een gesprek met programmamanager Anne Westhoff en beleidsmedewerker Gerda van de Pol.

,,We zijn heel voorzichtig begonnen", vertelt Van de Pol. ,,Met een aantal ICT-borrels, zodat ICT-ondernemers in Veenendaal elkaar konden leren kennen. Dat had al snel een vliegwieleffect. De bedrijven waren blij verrast met de nieuwe contacten en zoals je kunt verwachten van ondernemers, zagen ze al snel mogelijkheden om elkaar te versterken. Later ontstond van daaruit het idee: waarom niet, zoals in Utrecht of Eindhoven, een soort campus ontwikkelen?"

ICT VALLEY ,,Dat campusidee is heel belangrijk", zegt Westhoff. ,,Het stimuleert samenwerking, synergie en innovatie. Bovendien kan het een banenmotor zijn. De kracht zit hem vooral in de samenwerking onderwijs-arbeidsmarkt. Zo kunnen docenten bij de bedrijven actuele kennis opdoen en vinden onderwijsinstellingen makkelijk goede stageplaatsen voor hun studenten. Bedrijven kunnen op hun beurt profiteren van de kennis die onderzoek en onderwijs genereren. En ook van stagiairs die regelmatig hun medewerkers van de toekomst blijken te zijn."

Er blijkt dan ook volop animo onder de bedrijven om deel te nemen. ,,Inmiddels hebben negentig ICT-bedrijven zich verenigd in Stichting ICT Valley", weet Westhoff. ,,Samen zijn zij bezig met het opzetten van een startersprogramma en ook starten zij gezamenlijk innovatieprojecten. De gemeente heeft een faciliterende rol."

ONTMOETINGSPLEK Met het snelle succes ontstond toch behoefte aan een fysieke plek van waaruit de ICT Campus kan worden gefaciliteerd, vertelt van de Pol. ,,In de zone langs de A12, waar veel ICT-bedrijven gevestigd zijn, hebben we in Vonk360 - een mooi en duurzaam gebouw aan de A12 - een 'hub' ingericht, een ontmoetingsplek voor de ICT Campus. Van daaruit kunnen stageplekken worden geregeld en er is alle ruimte voor activiteiten en bijeenkomsten. Daarnaast is er kantoorruimte beschikbaar, van flexplekken tot deelkantoren of zelfs een hele verdieping."

WAARDERING Het groeiende succes van ICT Centrum Veenendaal is met recht een gezamenlijk succes van overheid, onderwijs en bedrijfsleven. ,,Als gemeente hebben we veel initiatieven genomen", zegt Van de Pol. ,,Onderwijs en bedrijfsleven pakken die goed op. We krijgen ook veel waardering voor onze rol."

De gemeenteraad deed letterlijk een flinke duit in de zak en stelde in maart van dit jaar 300.000 euro beschikbaar. ,,Daarvoor is onder meer een kwartiermaker ingehuurd", legt Westhoff uit. ,,Zijn werk wordt nu deels overgenomen door het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen zelf. Ondertussen heeft Stichting ICT Valley een accountmanager aangenomen die onder meer de stages gaat regelen. Als gemeente subsidiëren we dat. De provincies Utrecht en Gelderland zijn ook enthousiast en doen graag mee. De komende tijd zetten we flink in op meer publiciteit. Daarmee kunnen we ICT Centrum nog beter op de kaart te zetten!"

Meer weten? Kijk op www.ictcampus-foodvalley.nl, www.ictvalley.nl en www.vonk360.nl.