Geluidwerende gevels bij nieuwe rotonde

VEENENDAALBij de nieuwe rotonde op het kruispunt Prins Bernhardlaan, Bevrijdingslaan en Kleine Beer worden geluidwerende gevelvoorzieningen aangebracht. Het gaat om gevels bij een viertal woningen aan de Prins Bernhardlaan en de Mulderslaan. De bewoners zijn volgens wethouder Marcvo Verloop niet verplicht om mee te werken aan de aan te brengen voorzieningen, maar de gemeente is wel verplicht om het aan te bieden.

Door de nieuwe rotonde komt er meer ruimtegebruik voor het verkeer en dat betekent dat er voor de bestaande woningen geluidwerende maatregelen genomen moeten worden. Er is een procedure bij een hogere geluidwaarde en die wordt in dit geval gevolgd. Geluidschermen zijn volgens de wethouder niet reëel op deze plek. In het verleden zijn al verschillende woningen gesloopt om de nieuwe verkeerssituatie mogelijk te maken.