• Gemeente Veenendaal

Geluidswerende voorzieningen langs Rondweg-Oost

VEENENDAAL In het Ontmoetingshuis in Veenendaal-Oost is op woensdag 17 oktober is er vanaf 19.30 uur een door de gemeente georganiseerde bijeenkomst ,,over de toekomst van de Rondweg-Oost." Deze wordt verbreed naar tweemaal twee rijstroken. De gemeente nodigt omwonenden en andere belangstellenden uit om mee te praten over de geluidswerende voorzieningen.

Gerard van Wijk

,,Tijdens de bijeenkomst presenteren wij mogelijke voorbeelden voor een goede ruimtelijke inpassing van de te verbreden Rondweg-Oost. Wij horen graag wat u hiervan vindt en welke ideeën u heeft. U kunt bijvoorbeeld meedenken over hoe de geluidswerende voorzieningen er naar uw mening uit zouden moeten zien of een andere oplossing voor de bestaande walwoningen in Dragonder-Oost", aldus de gemeente.