• Voorlopig ontwerp auto onderdoorgang Voorpoort.

Gelijkvloerse spoorkruising over vier jaar weg

VEENENDAAL Het aantal treinen op het traject tussen Utrecht en Arnhem gaat toenemen, van acht naar twaalf treinen per uur. Dan is een gelijkvloerse spoorkruising, zoals in de Nieuweweg Noord, niet meer van deze tijd. Het is verkeersonveilig en komt de doorstroming van het wegverkeer bepaald niet ten goede. Daarom wordt de huidige gelijkvloerse spoorkruising vervangen door twee spoortunnels, één voor het langzame verkeer in het verlengde van de Nieuweweg Noord en een tunnel voor snelverkeer in het verlengde van de Voorpoort. De verkeersstructuren in het gebied worden aangepast. Eind 2019 moeten de spoortunnels in gebruik genomen worden.

Gerard van Wijk

Het is wat de voorbereidingen betrof ook een tijdrovende klus geworden, de eerste plannen dateren van tien jaar geleden. Maar nu is de realisatieovereenkomst voor de uitvoering van het project door alle betrokkenen ondertekend. Wethouder Arianne Hollander verwacht dat in de tweede helft van 2016 kan worden begonnen met de werkzaamheden. Eerder werd een samenwerkingsovereenkomst getekend en nu is de nadere uitwerking van de afspraken vastgelegd in de realisatieovereenkomst. Daarbij zaten nogal wat partijen aan tafel: de provincies Gelderland en Utrecht, ProRail en de gemeenten Veenendaal, Ede en Renswoude.

Dat het aantal treinen gaat toenemen is het gevolg van het programma hoogfrequent spoorvervoer. Om de reiziger zo snel en effectief mogelijk van A naar B te brengen, in dit geval van Utrecht naar Arnhem en in omgekeerde richting. Het wegstrepen van de gelijkvloerse spoorkruising geeft volgens betrokkenen veel voordelen: er gaat minder oponthoud ontstaan, het zal de doorstroming van het wegverkeer verbeteren, de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Batterijen wordt verbeterd evenals de leefbaarheid van de omgeving van de Nieuweweg Noord en er ontstaat een veilige verbinding tussen beide delen van het Fort aan de Buursteeg. Dat is ook van belang omdat dit een toeristische trekpleister kan worden.

De Nieuweweg Noord, nu een provinciale weg, wordt een gemeentelijke weg met een fietstunnel onder het spoor. Daartoe vindt een reconstructie van de weg plaats. Met het opheffen van de huidige spoorkruising vervalt de doorgaande route voor gemotoriseerd verkeer. Hiertoe wordt de Voorpoort doorgetrokken met een spoortunnel voor auto's. De Voorpoort krijgt ten noorden van de autotunnel een vloeiende aansluiting op de Klompersteeg-Oost. De Klompersteeg-West sluit hier vervolgens met een kruispunt op aan. De Klompersteeg-West en de Schalm worden verbonden door een apart brugdek over de nieuwe fietstunnel heen.

Er zijn enige inspraakreacties op het gemeentehuis binnengekomen. Autobedrijf gebroeders Ekris vindt dat bij de voorgenomen afsluiting van de Nieuweweg Noord onvoldoende rekening is gehouden met de aanwezigheid van dat automobielbedrijf en van een pannenkoekenhuis. De gemeente stelt dat het opheffen van de gelijkvloerse kruising een bijdrage moet leveren aan een betere benutting van de spoorcapaciteit en intensivering van het personenvervoer per spoor. Het gaat om verbetering van de leefbaarheid en veiligheid, bewoners dringen al langer aan op afsluiting van de weg. Bij de totstandkoming van pannenkoekenhuis De Bijenkorf was dat voornemen al bekend. Afsluiting van de Klompersteeg als doorgaande route is garage Geurtsen een doorn in het oog, maar de gemeente vindt dat er een uitvoerige belangenafweging is geweest en dat ,,andere belangen zwaarder wegen dan commerciële belangen."