• Archief BDUmedia

Geheimhouding blijft nog op Freule-dossier

VEENENDAAL Voorlopig blijven de Freule-documenten nog geheim. Journalist Sameer van Alphen, die een boek heeft geschreven over de verdwenen miljoenen bij de Stichting Freule Lauta van Aysma, had de documenten opgevraagd op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In navolging van het advies van de bezwaarschriftencommissie heeft het college besloten het ingediende bezwaarschrift ongegrond te verklaren. ,,Het is een hele lange juridische procedure, het loopt al vanaf 2003. Maar het is nog steeds onder de rechter", verklaart wethouder Marco Verloop.

Voor een deel berust de geheimhouding bij het college, voor een ander deel bij de raad. Het college gaat de raadscommissie voorstellen om eveneens het ingediende bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Overigens wordt door college en raad nagedacht over een einddatum waarop geheimhouding van stukken geldt. Daarbij kunnen ook de Freule-documenten worden meegenomen.

In 1981 heeft de stichting een lening afgesloten ten behoeve van de bouw van 73 ouderenappartementen aan de Kerkewijk. Deze lening diende in 2002 te worden afgelost. In 1999 heeft de stichting een nieuwe lening van circa 13 miljoen gulden afgesloten, om de eerste lening te kunnen aflossen. De gemeente had voor beide leningen een contragarantie afgegeven, waarbij zij zich garant stelde voor alle uit die leningen voortvloeiende verplichtingen. Het stichtingsbestuur gebruikte het geld om deel te nemen aan een dubieus beleggingsarrangement in Canada. Het geld verdween als sneeuw voor de zon. Sinds die tijd zijn er tal van juridische procedures gevoerd, waarbij de gemeente onder andere de betrokken bank, oud-bestuursleden en adviseurs van de stichting aansprak.