• Er is nog geen nieuwe huurder gevonden voor het Spectrum.

    Gemeente Veenendaal

Geen zicht op verhuur Spectrum

VEENENDAAL Er is geen concrete organisatie in beeld voor verhuur in gebouw Spectrum. Dat zegt wethouder Nermina Kundic. ,,Er is nu geen zicht op een structurele oplossing." Volksuniversiteit, muziekschool De Muzen en het Filmhuis, huren het Spectrum. Maar de Volksuniversiteit houdt eind dit jaar op te bestaan, de cultuureducatie voor volwassenen wordt overgenomen door de Bibliotheek.

Gerard van Wijk

Een deel van het Spectrum komt dan leeg te staan. De gemeenteraad gaat unaniem akkoord met de door Mieke van Dijk (directeur Bibliotheek) en Wytze Woudsma (directeur Volksuniversiteit) geschetste toekomstontwikkeling. De ontwikkeling sluit aan bij de vorig jaar mei door de raad vastgestelde cultuurvisie en wordt ook als toekomstbestendig beoordeeld.

De eerder enthousiast gepresenteerde plannen van beide directeuren zijn in goede aarde gevallen. ,,Ze hebben er zin in", constateert Jan Breur (SP). Hij vindt het jammer dat de fusie te maken heeft met de hoge huurkosten van het gemeentelijk vastgoed.

SCENARIO Hoe sneller naar scenario 3, hoe beter, zeggen Kees Oskam (GroenLinks) en Harold Schonewille (CDA). Scenario 1 (één organisatie met twee gebouwen) spreekt niemand aan. Scenario 2 (één organisatie met één gebouw, een tussenscenario als begin) is een goede uitgangspositie, waarna scenario 3 (de wenselijke oplossing) snel in beeld moet komen. Lokaal Veenendaal vindt dat een nieuwe huurder voor het Spectrum moet worden gevonden. Dat idee kan ook door iedereen worden gedeeld, maar dat is, gezien de uitlatingen van de wethouder, nog niet zo eenvoudig.

EIGENTIJDS Een op nieuwe leest geschoeid aanbod, daaruit dient volgens college en raad het takenpakket van de in 1913 ontstane Volksuniversiteit, straks de Bibliotheek, te bestaan. Daar was de huidige Volksuniversiteit trouwens al mee bezig, meer kortlopende op de actualiteit gerichte cursussen. Drie programmalijnen zijn in de planning opgenomen. Een leescafé voor overdracht van kennis, kunde, vaardigheden door middel van cursussen, workshops, leerzame bijeenkomsten en excursies. Bijvoorbeeld onderwijs op het gebied van taal, sociale media/e-overheid, tabletcafé.

SUMMERSCHOOL Dan een stadsacademie, verdieping door middel van korte cursussen, lezingen en workshops op het gebied van wetenschap, techniek, kunst en religie. Een summerschool is een mogelijkheid omdat de Cultuurfabriek in de zomer open blijft, in tegenstelling tot het Spectrum. Vervolgens een stadsatelier waar 'maken' centraal staat: creativiteit, vaardigheden, kunst maken, fotografie, techniek, 3D-prints maken, 21e eeuwse vaardigheden.

Een ,,verschuiving van traditionele Volksuniversiteit-producten naar meer eigentijdse cursussen, die aansluiten op de actuele leerbehoefte van de huidige maatschappij."