• Aart Aalbers

Geen tweede in- en uitgang Veenendaal-Oost

VEENENDAAL Het college is niet voornemens een tweede in- en uitgang te realiseren voor bewoners van Veenendaal-Oost, in ieder geval de stadsdelen Buurtstede en Veenderij. Voor het nog te bouwen noordelijke stadsdeel Groenpoort is een in- en uitgang aangevraagd bij de provincie. Die zou op de Rondweg-Oost moeten uitkomen ter hoogte van het benzinestation.

ProVeenendaal had om een tweede in- en uitgang gevraagd omdat het nu op piekuren wel tien tot vijftien minuten duurt voor een bewoner van Veenendaal-Oost met zijn auto de wijk uit is. Er komen bovendien steeds meer mensen in de nieuwe wijk te wonen en ook supermarkten vestigen zich er.

De hele wijk is opgebouwd vanuit een stedenbouwkundige opzet waarbij al het gemotoriseerde verkeer via de aansluiting Van Essenlaan de wijk in en uit rijdt. Volgens het college zijn alle verkeers- en geluidswerende voorzieningen daarop gebaseerd. ,,Op het moment dat een extra ontsluiting in de noordoosthoek van Buurtstede wordt gerealiseerd, zal de intensiteit op straten als het Van Amerongenerf, Van Hunnikerf en de Dragonderweg tussen de Spitsbergenweg en de Buurtlaan-Oost aanzienlijk toenemen. De gemeente heeft de afgelopen jaren juist enorm geïnvesteerd in een goede en veilige snelfietsroute naar Ede via de Spitsbergenweg en Dragonderweg", aldus het college.

Een tweede in- en uitgang vanuit de wijk zou volgens het college meer verkeersonveiligheid en ook meer geluidsbelasting met zich brengen. Een korte en veilige fietsroute naar het bedrijventerrein in Ede staat hoog op de agenda. Via deze fietsroute kan het industrieterrein in Ede binnen een kwartier worden bereikt. Bovendien zou een tweede ontsluiting voor het autoverkeer van de nieuwe wijk een toename van het verkeer op het Pakhuisviaduct betekenen, terwijl de gemeenteraad van Ede heeft besloten het viaduct in de spitsen af te sluiten als de verkeersintensiteit bovenmatig toeneemt.