• Archief BDU Media

Geen toename leerlingen voor islamitische school

VEENENDAAL Er is een neerwaartse trend van het aantal moslims in Veenendaal en dus is het volgens het college onverklaarbaar dat het leerlingenaantal van een op te richten islamitische school zal toenemen. Het is een van de argumenten van de Stichting Ede voor Islamitische Onderwijs en Opvoeding (SEIDOO) om evenals in Ede ook in Veenendaal te komen tot een islamitische basisschool. Het college wijst de aanvraag opnieuw af. De argumentatie staat op de agenda van de raad voor 27 juni. Het raadslid Yasin Makineli (Denk) wil er vragen over stellen.

Om een nieuwe school in Veenendaal mogelijk te maken moet aan aanvraag voor opneming in het Plan van Scholen worden ingediend. Daarmee moet de raad instemmen. Volgens het college gaan op dit moment 175 leerlingen uit Veenendaal naar de islamitische basisschool Al Amana in Ede. De SEIDOO spreekt steeds van ruim 200 leerlingen. Uit de leerlingenprognose moet blijken dat de school binnen vijf jaar na de startdatum de stichtingsnorm van in Veenendaal 318 leerlingen haalt. De SEIDOO maakt een vergelijking met Maastricht, maar dat gaat volgens het college niet op. De leerlingen van de in Maastricht gevestigde islamitische basisschool komen voor 43 procent van buiten de gemeente, waarvan het grootste deel uit België. Veenendaal kent deze regionale functie niet.

De 175 leerlingen uit Veenendaal reizen met een aantal busjes naar Ede. Het college noemt de afstand redelijk. ,,Voor een openbare school geldt namelijk een afstandscriterium van tien kilometer over de weg, gelijk aan de afstand tot Al Amana in Ede." Opgemerkt wordt dat er nog ruim 600 Veenendaalse kinderen en leerlingen zijn die om moverende redenen niet in de eigen gemeente onderwijs genieten.