• Roos Koole

Geen te lage tarieven huishoudelijke verzorging

VEENENDAAL De gemeente heeft vooralsnog van de zorgaanbieders niet te horen gekregen dat de gehanteerde tarieven voor huishoudelijke verzorging te laag zijn. Dat zegt het college in antwoord op schriftelijke vragen van het CDA. ,,Daar waar we signalen opvangen over de tarifering passen we dit jaar waar nodig aan. Zo hebben we bijvoorbeeld recent het tarief voor rolstoelvervoer naar de dagbesteding verhoogd."

In Veenendaal geldt een algemene voorziening schoonmaakondersteuning met een kostprijs van 19 euro per uur. ,,Voor inwoners die een hulp nodig hebben die ook de regie over het schone huis overneemt, kennen we de maatwerkvoorziening individuele ondersteuning. Voor de categorie licht, waar ook schoonmaken van het huis onder valt hanteren we een maximumtarief van 24,50 euro."

De gemeente gaat dit jaar met de zorgaanbieders nader in overleg over de innovatie van de dienstverlening en daarbij worden ook de tarieven van de verschillende ondersteuningsvormen betrokken. De gemeente hoort van een aantal zorgaanbieders dat zij ,,op bepaalde ondersteuning categorieën niet hebben ingeschreven vanwege het lage tarief. Echter, wij zien aan de lijst met zorgaanbieders die zich wel hebben ingeschreven dat we voldoende keuzevrijheid kunnen bieden aan onze inwoners."

In Veenendaal verlenen negen bedrijven huishoudelijke verzorging. Er zijn 21 aanbieders van individuele ondersteuning, categorie licht, waar veelal de oude huishoudelijke ondersteuning 2 onder valt. Eén bedrijf, TSN zorg, heeft november vorig jaar surseance van betaling aangevraagd. Twee inwoners van Veenendaal maken gebruik van de dienstverlening van TSN, zij worden overgedragen aan een andere zorgaanbieder. Er zijn geen overnamen van thuiszorginstellingen door andere organisaties geweest.