• Archief BDUmedia.

Geen proef met gereguleerde wietteelt in Veenendaal

VEENENDAAL Burgemeester Piet Zoon laat in antwoord op schriftelijke vragen van D66 weten dat het college geen voorstander is van een proef met gereguleerde wietteelt. ,,Het huidige coffeeshopbeleid is in lijn met de kaders zoals gesteld in de Opiumwet." D66 herinnert eraan dat begin vorig jaar de Tweede Kamer een wetsvoorstel van D66 heeft aangenomen inzake het reguleren van de wietteelt. Doel van de wet is enerzijds gericht op het decriminaliseren van de softdrugsproductie en anderzijds is het wenselijk vanuit het oogpunt van volksgezondheid omdat er dan controle is op de wietteelt.

Bepaalde wijken in Veenendaal ervaren drugsoverlast, zegt het college. Dat kan te maken hebben met drugsgebruik maar ook uit overlast van handel in drugs. De wijkteams zijn betrokken bij beperken van de overlast door het aanpakken van de handel in drugs. Verder zijn er preventieve maatregelen. GGD en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) werken samen om op scholen in Veenendaal voorlichting te geven over drugs en andere verslavende middelen. Bij drugshandel en drugsoverlast wordt er volgens het college weinig aangifte gedaan, omdat er een slachtoffer ontbreekt, anders dan bij bijvoorbeeld een woninginbraak. Maar het heeft wel effect op de veiligheidsbeleving.