• Lex van Lieshout

Geen onderzoek naar herkomst tijgermug: 'onbegrijpelijk'

VEENENDAAL Toen vorige zomer in Veenendaal gezondheidsbedreigende tijgermuggen opdoken, riep dat bij velen de vraag op waar die vandaan kwamen. Toch heeft minister Schippers van Volksgezondheid nooit de opdracht gegeven om een onderzoek in te stellen naar de herkomst van de exotische muggen. Onbegrijpelijk, zo vindt het platform 'Stop invasieve exoten'.

Eén en ander blijkt uit documenten die door het ministerie openbaar zijn gemaakt, na een verzoek van het platform 'Stop invasieve exoten' op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). „Het is niet voorstelbaar dat er een onderzoek zou zijn uitgevoerd zonder dat daar in enig document melding van zou zijn gemaakt. Uit feit dat er in geen enkel document wordt gerept over de uitvoering van zo'n onderzoek, moet dan ook worden geconcludeerd dat zo'n onderzoek nooit is gedaan", aldus Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform.

ONBEGRIJPELIJK „Het is onbegrijpelijk dat er nooit een onderzoek is uitgevoerd naar de herkomst van de tijgermuggen. Want zo lang de bron niet wordt opgespoord en aangepakt, is de kans groot dat de muggen in Veenendaal blijven opduiken en zich wellicht verder gaan verspreiden. Vlakbij die woonwijk bevindt zich bijvoorbeeld een bandenbedrijf. Dat zijn bekende potentiële bronnen van introductie en verspreiding van tijgermuggen. Waarom is daar geen onderzoek uitgevoerd?"

„Een filiaal van hetzelfde bedrijf in Weert vormt kennelijk een zodanig risico, dat die een convenant heeft ondertekend om preventieve maatregelen te nemen en regelmatige controles toe te staan. Bekend is dat tussen filialen van bandenbedrijven regelmatig banden worden uitgewisseld", aldus het platform.