• Vincent Jannink

Geen noodopvang op DELM terrein in Rhenen

RHENEN Er komt geen noodopvang voor vluchtelingen op het DELM terrein in Rhenen. De gemeente en het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) konden het niet eens worden over het aantal vluchtelingen die geplaatst zouden worden en de tijdsduur van een noodopvang.

De gemeente maakte in januari bekend dat het COA locaties onderzocht in Rhenen die mogelijk geschikt waren voor noodopvang van vluchtelingen. Begin maart werd bekend dat de DELM nabij Elst door het COA als een geschikte locatie verder werd onderzocht.

In een persbericht geeft de gemeente aan dat ze ruimte wil bieden aan de opvang van tweehonderd vluchtelingen voor een beperkt aantal jaren, maar dat de uitgangspunten die het COA op dit moment hanteert op het gebied van financiën en bedrijfsvoering een noodopvang onder deze voorwaarden niet mogelijk maakt. Dit is gebleken uit nader onderzoek en overleg met het COA. De gemeente betreurt het dat het COA het aanbod naast zich neer heeft gelegd.

De uitvoering van het plan om versneld twintig vluchtelinggezinnen met verblijfsvergunning een plek te geven in de Rhenense samenleving gaat wel door meldt de gemeente Rhenen in een persbericht. Het uitgangspunt van het gemeentebestuur blijft dat het aantal op te vangen vluchtelingen en de duur van de opvang in verhouding moet staan met de schaal en omvang van onze gemeente.

Label:

Vluchtelingen