• Aart Aalbers

'Geen mooie woorden, maar doen'

VEENENDAAL ,,Het is een adviesraad om trots op te zijn”, laat wethouder Nermina Kundic weten. ,,Ze gaan de koers veranderen, van adviserend naar uitvoerend.” Dat onderschrijft voorzitter Wim van Keulen van de Adviesraad Gemeentelijk Diversiteitsbeleid Veenendaal.

Gerard van Wijk

,,Onze rol als adviesraad zijn we opnieuw aan het inkleuren, waarbij we ons laten leiden door relevante maatschappelijke ontwikkelingen die met diversiteit te maken hebben.” Het komt er op neer dat de zes leden van de adviesraad het ,,niet bij mooie woorden laten, maar doen."

NIEUWE JAS De Adviesraad Diversiteitsbeleid heeft, in de eigen woorden, de ,,adviserende jas nagenoeg uitgetrokken en we trekken steeds vaker een nieuwe jas - verbinden en bruggen bouwen - aan." In de vooruitblik over het lopende jaar wordt de Verklaring van de Rechten van de Mens aangehaald: alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. ,,Dat is de voorwaarde voor diversiteit, maar met beide voeten in de samenleving lijkt die verklaring weerbarstig en vraagt om voortdurende aandacht."

,,De nieuwe jas, van verbinden en bruggen bouwen, past ons beter en sluit aan bij wat diversiteit voor ogen staat. Het niet bij mooie woorden laten, maar doen", aldus voorzitter Van Keulen. De diversiteitsraad gaf vorig jaar onder meer adviezen aan het college over de visie op het sociaal domein en de actualisatie van het jeugdbeleid. Er werden ook bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd.

VERBINDEN ,,Onder de slogan 'Jong Veenendaal doet' proberen wij jong en oud structureel met elkaar te verbinden. De idee is om basisschoolleerlingen een ochtend of middag een activiteit te laten verrichten met bewoners van zorggroep Charim. Er zijn al wat succesvolle ontmoetingen geweest. We proberen nog meer scholen voor deze activiteit te interesseren." Er is ook een project 'sport en diversiteit' opgestart, met een proef bij DOVO, met als doel navolging bij andere sportclubs. ,,Iedereen moet zich veilig en welkom voelen bij de vereniging. Soms wordt iemand buitengesloten, het gebeurt soms heel subtiel, bijna onzichtbaar."

Voor dit jaar staat, behalve een vervolg op de 'veilige sportomgeving voor iedereen', op de agenda van de diversiteitsraad het meebouwen aan een gemeentelijke organisatie die zowel intern als extern diversiteit uitstraalt, als het meebouwen aan een meerjarig beleidsplan diversiteit.