• Veenendaal op de grens van de groei. Inbreidingen zijn aan de orde van de dag, zoals in 2009 het nieuwe stadshart Brouwerspoort.

    Henny Jansen

'Geen Hongkong aan de Grift'

VEENENDAAL Er wordt gebouwd in Veenendaal, maar er moet de komende decennia nog veel meer worden gebouwd. De woningbehoefte is groot. De vraag is waar gebouwd kan worden. De Rekenkamercommissie heeft de raad geadviseerd over het woonbeleid. Er moet worden nagedacht over de stedelijke identiteit van Veenendaal, gelet op het beperkte oppervlak.

Gerard van Wijk

Bouwen binnen de eigen grenzen betekent dat er meer verdicht moet worden, waarbij de nadruk zal liggen op gestapelde bouw voor kleine huishoudens. Veenendaal gaat steeds meer de lucht in. Gezinnen willen grondgebonden woningen. Bij nieuwbouw daarvoor afstemming zoeken met provincie en regiogemeenten, adviseert de Rekenkamercommissie. Het is een teer onderwerp, gemeenten willen niet snel de indruk wekken over de gemeentegrens heen te kijken of ze daar nog aan landjepik kunnen doen. Maar aan overleg valt niet te ontkomen.

OMGEVINGSVISIE De raadscommissie geeft een verdeeld beeld. Het college en in haar spoor de gehele coalitie vindt dat de stedelijke identiteit en gestapelde bouw kan worden meegenomen bij de discussie over de woonvisie, die onderdeel uitmaakt van de omgevingsvisie. De ChristenUnie memoreert dat in het raadsprogramma wordt gezegd dat er dient te worden nagedacht hoe Veenendaal kan blijven groeien. Maar de oppositie vraagt zich in meerderheid af waarom er nu al niet over kan worden gepraat. Je kunt niet alleen maar blijven nadenken, er komt een moment dat er iets moet gebeuren.

LEEFBAAR Er is niet gesproken met de bewoners door de Rekenkamercommissie, maar wel over hen, oordeelt het CDA. Dat hoeft in dit stadium ook niet, reageert ProVeenendaal. Nu is gekeken naar de effectiviteit van het woonbeleid. Het CDA vraagt of verder verstedelijken wijs is, het gaat erom Veenendaal leefbaar te houden. ,,Geen Hongkong aan de Grift.” Denk vindt het door de Rekenkamercommissie geïnitieerde onderzoek onvolledig. Mensen met een zorgvraag en met lage inkomens zijn niet gehoord.

Zo oordelen ook CDA en SP. De SP brengt in herinnering dat al in 2006 is geadviseerd een keuze te maken ,,waar we heen gaan in Veenendaal.” Volgens Lokaal Veenendaal en GroenLinks verdient de materie een brede discussie in de raad. Daar is iedereen wel van overtuigd.

Het CDA vraagt zich ook af waar het beeld op gebaseerd is dat senioren in het algemeen kiezen voor kleiner wonen in gestapelde bouw en gezinnen het aantrekkelijker vinden te wonen in grondgebonden woningen.

Alle betrokkenen zijn het eens met de Rekenkamercommissie dat er in de komende periode een goed onderbouwde keuze op tafel moet komen ,,voor de ontwikkelingsrichting en daarmee de stedelijke identiteit van Veenendaal.”

Alleen over het tijdstip voor die goed onderbouwde keuze lopen de ideeën uiteen.