Geen gezondheidseffecten in de wijk 't Hoorntje

VEENENDAAL Meetresultaten hebben aangetoond dat er geen gezondheidseffecten te verwachten zijn als gevolg van eventuele uitdamping uit de geconstateerde verontreining van grondwater in de wijk 't Hoorntje. Die vorig jaar geconstateerde verontreining heeft te maken met de werkzaamheden bij Ardagh, het bedrijf midden in de wijk. Het onderzoeksbureau Tauw heeft februari dit jaar onderzoek uitgevoerd naar de binnenlucht, bodemlucht en grondwaterkwaliteit.

Er is in een zestal woningen gemeten en er is bodemonderzoek gedaan. De provincie is weliswaar bevoegd gezag ,,maar wij willen niet dat onze inwoners enig risico lopen", zegt wethouder Nermina Kundic. De conclusies uit het onderzoek worden onderschreven door de GGD Regio Utrecht en de gemeente. De bewoners zijn ook op de hoogte gebracht van de onderzoeksresultaten.

Er wordt bij gezegd dat ,,de recente grondwaterbemalingen in de omgeving van invloed kunnen zijn op de onderzoeksresultaten, evenals de periode waarin gemeten wordt (winter)." Daarom wordt het onderzoek komende zomer herhaald ,,om een representatief beeld te verkrijgen over het jaar 2015, waarmee we ook richting toekomst uitspraken kunnen doen."