• Lex van Lieshout

'Geen geld voor traplift, wel 5 miljoen voor ICT'

VEENENDAAL De gemeenteraad van Veenendaal is maandagmiddag begonnen met de behandeling van de kadernota. Bij de algemene beschouwingen merkte Lokaal Veenendaal op dat het college alleen op de winkel past, er wordt niet 'vooruit gedacht'. ,,Dan kunnen we de sleutel van het huis net zo goed aan de secretaris geven, dat kan zij prima met haar staf en het levert ook nog eens twee miljoen euro op."

Gerard van Wijk

,,We hebben nu een jonge ambitieuze burgemeester die ingewerkt is, en een paar jonge frisse wethouders die aangevuld met een oude vos die op de centen past dit aan moeten kunnen. Dus niet meer mokken over de kosten van de jeugdzorg. Een verliezer heeft een excuus, een winnaar heeft een plan", aldus Lokaal Veenendaal. ,,Creëer een voorsprong door vooruit te denken. In het verleden zijn hier in Veenendaal goede voorbeelden van."

COMPLIMENTEN Het CDA vindt daarentegen dat het goed gaat in Veenendaal. Het ondergronds brengen van de hoogspanningslijn lijkt dichterbij te komen en ,,daarvoor verdient het college onze complimenten." Wat het sociaal domein betreft valt het op dat de zorgen niet gaan over de bewoners, maar over de financiën, aldus het CDA. ,,Geen geld voor een traplift, wel vijf miljoen voor ICT. Gekort worden op dagelijkse zorg maar geen onkruid tussen de tegels. Wel een zangfietspad, maar waar is de aandacht voor verkeersveiligheid?"

LUISTEREN ProVeenendaal maakt zich zorgen over de houding, de blik naar buiten, van de ambtelijke organisatie. ,,En in hoeverre beweegt deze organisatie mee met de digitaliseringsslagen die gemaakt moeten worden." De fractie vraagt waar het college stappen zet in de sport, cultuur, stedelijke ontwikkeling, de nieuwe aanpak rond schulddienstverlening, zoals in het raadsprogramma genoemd. Zorgen maakt ProVeenendaal zich ook over burgerparticipatie. ,,Luistert het huis nu echt wel mee met de gevoelens van de inwoners van Veenendaal. De inwoners, zo horen wij op straat, merken er nog weinig van."

MANTELZORGERS Voor de SGP blijven de mantelzorgers een punt van aandacht. ,,Velen van hen zijn zwaar belast en verdienen respijtzorg. Daar is extra aandacht nodig." De bedrijventerreinen vragen aandacht. ,,Gezien de beperkte hoeveelheid grond is herontwikkeling op vervallen plekken belangrijk." Vergroening van schoolpleinen en de strijd tegen vuurwerk zijn aandachtspunten.

KERNWAARDEN De VVD ziet als grootste uitdaging voor de komende jaren de beheersbaarheid van de kosten binnen de jeugdhulp. De fractie wil geen verdere lastenverhogingen voor de inwoners. ,,Sommige nieuwkomers handhaven binnen hun eigen zuil hun eigen waarden. Bij een aantal groepen nieuwkomers zijn die strijdig met de liberale kernwaarden, zoals gelijkwaardigheid en non-discriminatie. Het is onacceptabel indien dit leidt tot voortrekken, afzondering, onderling onderwijzen en het onder de duim houden van anderen in een parallelle samenleving."

EVENWICHT De ChristenUnie spreekt van een evenwichtige kadernota. Anders dan Lokaal Veenendaal stelt deze fractie dat er ,,niet op de winkel wordt gepast, maar dat er op constructieve en creatieve manier wordt gezocht om de gemeente positief te blijven besturen." Wel komt de fractie met voorstellen die te maken hebben met de toegankelijkheid voor alle inwoners met een beperking, een plan van aanpak om te gaan werken met gastgezinnen en het stimuleren van participatie van inwoners.

MONUMENTEN D66 vindt het onwenselijk om de algemene reserve onder het minimum te laten dalen. De fractie stelt voor de kinderburgemeester ook jeugdlintjes te laten uitreiken. Het valt op dat diverse monumenten wel een opknapbeurt kunnen gebruiken.

SPEELFONTEIN Denk bepleit een speelfontein voor kinderen en roept het college op in kaart te brengen waar jongeren studieplekken kunnen vinden.

LEEGSTAND De SP constateert dat leegstand een constante dreiging vormt voor het centrum. ,,Als wij het centrum niet millennium-proof weten te maken, rest ons het lot van lege winkels en nog legere parkeergarages." Er is volgens deze fractie eigenlijk geen ruimte om te bezuinigen op het sociale domein. ,,De bodem is bereikt."

GEEN PLANNEN GroenLinks stelt dat er nog steeds geen plannen zijn om de tekorten op het sociaal domein te verhelpen. ,,Veel van wat er in november in de begroting stond als zoekrichtingen is nog steeds niet uitgewerkt." Veel van de vorig jaar zo hoopvol opgeschreven ambities zijn volgens deze fractie nog precies ambities: er zijn nog geen plannen en zeker geen besluiten.

SOMBERHEID Volgens de PvdA straalt de kadernota een zekere somberheid uit en wordt er vrijwel alleen over grote tekorten in het sociaal domein gesproken. ,,Alles draait om groei, geld en minder om het welzijn van de mensen. De angst of vrees een beheergemeente te worden. Op in de welvaart der volkeren is het motto. Ten koste van wat: bezuinigen op de minimaregeling van 130 procent. Moeten dan opnieuw de zwakkeren de zwaarste lasten dragen?"