• Joëlle Kelderman

Geen beperking aantal vierkante meters winkelruimte

VEENENDAAL Het Statenvoorstel voor de provinciale retailvisie is voor Veenendaal beleidsneutraal. ,,Het zegt niets over vierkante meters erbij of vierkante meters eraf. Er is geen beperking voor wat betreft het aantal vierkante meters", zegt wethouder Engbert Stroobosscher. In de retailvisie wordt een analyse gegeven van de huidige situatie in het winkellandschap, landelijke en provinciale ontwikkelingen en de beleidsopgaven.

,,De ontwikkelingen komen in het kort neer op snelle veranderingen in de retailmarkt, wijziging van aankoopkanalen (internet groeit) en het verminderen van het aantal detailhandelsmeters door middel van een compact en levendig centrum. Deze visie sluit goed aan op ons lokale retailbeleid", schrijft het college aan Provinciale Staten van Utrecht. Veenendaal krijgt in de visie ,,de plaats die het als derde winkelstad van de provincie toebehoort." De knelpunten in het beleid worden door het college onderschreven ,,en daarom werken wij hard aan een compactere en levendige binnenstad."

De winkelleegstand in de provincie Utrecht bedraagt gemiddeld 9,6 procent, maar ligt in sommige gemeenten beduidend hoger. Volgens Locatus bedraagt de leegstand in Veenendaal 18 procent voor wat de panden betreft en 14 procent qua winkelvloeroppervlak. Andere gegevens laten een lagere leegstand zien. In Veenendaal zou de structurele leegstand groot zijn, meer dan drie jaar leeg. In de provincie zijn circa 6400 winkels gevestigd met een gezamenlijk vloeroppervlak van bijna 1,9 miljoen vierkante meter. Na de stad Utrecht en Amersfoort heeft Veenendaal het grootste aanbod van winkels in vierkante meters.