• Aart Aalbers

Geen abonnementstarief voor CVV-pashouders Veenendaal

VEENENDAAL Er is een beperkte groep Veenendalers die alleen een indicatie heeft voor Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) en niet voor een andere Wmo-voorziening. Het college stelde in de kadernota dat werd overwogen ook bij CVV-pashouders het abonnementstarief vanaf 100 procent van het minimuminkomen te heffen. De raad heeft op voorstel van GroenLinks unaniem besloten deze overweging te schrappen.

Gerard van Wijk

Volgens de raad zou deze groep bovenmatig getroffen worden door het heffen van het abonnementstarief.

,,Het bemoeilijkt de participatie van een kwetsbare groep die daardoor waarschijnlijk een grotere zorgvraag ontwikkelt. Dit is niet in lijn met het doel van de Wmo, noch met het raadsprogramma 'Iedereen doet mee'.”