• Ouwehands Dierenpark Rhenen
  • Ouwehands Dierenpark Rhenen

Geboortegolf in Ouwehands Dierenpark

RHENEN De afgelopen twee weken is Ouwehands Dierenpark verblijd met twee bijzondere geboortes. Zo werd er een nevelpanter-drieling geboren en ook zag een kleine orang oetan het levenslicht. Dat meldt Ouwehands Dierenpark Rhenen in een persbericht.

De drie nevelpanters werden donderdag 28 februari geboren. De moeder en drieling maken het goed en verblijven voorlopig op een rustige plaats achter de schermen in één van de binnenverblijven. ,,Omdat dit het eerste nest van deze nevelpantervrouw is, blijft het spannend hoe zij zonder ervaring haar jongen verzorgt. De verzorgers houden via camera's alles nauwlettend in de gaten'', aldus Ouwehands.

In Ouwehands Dierenpark verblijven drie volwassen nevelpanters, twee vrouwen en één man. De twee vrouwen zijn in 2015 in een Engelse dierentuin geboren en in datzelfde jaar naar Ouwehands Dierenpark verhuisd. In 2017 hebben zij gezelschap gekregen van het mannetje. De eerste paringen zijn in november en december 2018 waargenomen.

BEDREIGD Ouwehands Dierenpark doet mee aan het EEP fokprogramma en levert met deze geboorte een mooie bijdrage aan de instandhouding van deze bedreigde diersoort. De nevelpanter staat op de IUCN Rode Lijst in de categorie 'kwetsbaar'. Menigeen is van mening dat opname in de categorie 'bedreigd' beter zou zijn. De nevelpanter komt voor in de bossen van Zuidoost-Azië, maar hij wordt ook wel in graslanden en zelfs de Himalaya gezien. Het aantal dieren is de afgelopen twintig jaar met zo'n 30 procent afgenomen als gevolg van verlies van leefgebied door ontbossing, maar vooral ook commerciële stroperij. Vacht, vlees en botten worden verhandeld en brengen flink geld op.

ORANG OETAN Na een draagtijd van ruim acht maanden was het zondag 10 maart zover. Orang oetan Tjintha heeft vroeg in de morgen een jong gekregen. ,,Moeder en jong maken het uitstekend'', meldt Ouwehands verheugd. ,,Op dit moment verblijft Tjintha met haar jong in een binnenverblijf, gescheiden van de rest van de groep. De andere orang oetans zijn heel nieuwsgierig en proberen een glimp op te vangen van het kersverse jong.''

In Ouwehands Dierenpark verblijven acht orang oetans. Bako is de man van de groep, hij is tevens de vader van het jong. Verder bestaat de groep uit nog twee volwassen vrouwen, een volwassen man en twee jongen.

FOKPROGRAMMA De orang oetans in Ouwehands Dierenpark maken deel uit van het fokprogramma voor bedreigde diersoorten, het Europese Endangered Species Programma (EEP). Door middel van fokprogramma's houden we diersoorten in dierentuinen in stand. De orang oetan wordt in het wild in zijn voortbestaan bedreigd. Zijn leefgebied wordt sterk aangetast als gevolg van houtkap ten behoeve van palmolieteelt. Daarnaast worden orang oetans nog steeds gevangen om als huisdier gehouden te worden.

Bron video: Ouwehands Dierenpark Rhenen