• Ron Bolscher (Veens), Leon Quint (Jeugd en Gezin), Nadia Aliyat (Wijkmanager), Ruud Eberwijn (Patrimonium) bij Garage 3134.

    Aart Aalbers

Garage 3134: Van prietpraat naar buurtaanpak

VEENENDAAL ,,Vanaf maart dit jaar zijn we de straat op gegaan, hebben we mensen aangesproken. Prietpraat noemen we dat. Kun je iets betekenen voor de buurt, vroegen we. Er was weinig betrokkenheid bij bewoners met de buurt. Tot onze verrassing zeiden ze bijna allemaal ja. We hebben een twintigtal bewoners bij elkaar gezet”, zegt Nadia Aliyat, wijkmanager noord en centrum.

Gerard van Wijk

Het resultaat mag er zijn. Garage 3134 in de Tesselschadeflat van het Schrijverspark dient in het vervolg als uitvalsbasis voor activiteiten in de buurt. Woensdag 12 december wordt een intentieovereenkomst getekend tussen de gemeente, Veens en Patrimonium woonservice.

KLEINSCHALIG ,,Het is geen buurthuis. We hebben de beschikking over twee garages en daar kan als het nodig is een partytent voor gezet worden, zodat we de ruimte hebben.” Garage 3134 staat volgens Aliyat voor een beweging, luisteren naar elkaar, ideeën ventileren, elkaar motiveren om iets van de buurt te maken. Dat is kleinschaliger dan een aanpak per wijk. Wijken zijn vaak te groot en binnen de wijken heb je buurten die soms weinig affiniteit met elkaar hebben.

MOOI INITIATIEF De hernieuwde buurtaanpak, waar initiatieven van bewoners een kans krijgen, spreekt ook wethouder Martijn Beek aan. ,,Onze ambitie is toch meer wijk- en buurtgericht te gaan werken en dit is een mooi initiatief. Hier kan een nieuwe vorm aan welzijn worden gegeven. Er is weliswaar een buurthuis in de wijk, Panorama. Maar bewoners van het Schrijverspark moeten daarvoor de weg oversteken en dat is kennelijk een barrière.”

De eerste kinderraad van Veenendaal functioneert inmiddels in de buurt. Verder wordt In Garage 3134 wekelijks een inloop georganiseerd. Bedoeling is dat bewoners elkaar helpen.

De mensen die betrokken zijn bij de voorbereiding hebben er een goed gevoel bij. Het wijkteam constateerde eerder dat ,,we met de huidige manier van werken onvoldoende in staat zijn om warme en laagdrempelige contacten met de bewoners vast te houden en om hen in beweging te krijgen".

BESTAANSRECHT Door middel van de proef die deze week min of meer officieel van start gaat wordt bekeken of de kleinschaliger aanpak wel voldoende bestaansrecht heeft. Het wordt van belang geacht de zelfredzaamheid van (kwetsbare) bewoners te vergroten, alsmede de betrokkenheid bij de eigen leefwereld en omgeving. De sociale netwerken van veel bewoners zijn klein. De woningen in de Schrijverswijk, met 770 huishoudens, zijn voor een groot deel begin jaren zestig gebouwd.

BETROKKENHEID ,,De mensen hebben verschillende hulpvragen, problemen op verschillende leefgebieden en kunnen door onder meer taalachterstand en financiële problemen niet volwaardig deelnemen aan de Veense samenleving.” Je kunt er ook anders tegenaan kijken, zegt een buurtbewoner. ,,We wonen hier goed, maar een beetje meer betrokkenheid bij elkaar zou voor iedereen goed zijn.”