• Aart Aalbers

G-snake afvalbak wordt goed gebruikt

VEENENDAAL Veenendaal is één van de vijf gemeenten waar sinds een jaar in samenwerking met Nederland Schoon een proef wordt genomen met de zogeheten G-snake afvalbak. Dat is een langwerpige bak, losse delen van anderhalve meter die aan elkaar gekoppeld kunnen worden (een slang).

Automobilisten en andere weggebruikers kunnen hun afval zo in deze bak gooien. De andere gemeenten met G-snake afvalbakken zijn Alblasserdam, Breda, Enschede en Zoetermeer. In Veenendaal was de G-snake afvalbak aanvankelijk geplaatst op het kruispunt waar de Rondweg-West kruist met de Grote Beer. Inmiddels is de bak verhuisd naar de Kanaalweg hoek Kastanjelaan. Volgens zowel de gemeente als Nederland Schoon worden de G-snake afvalbakken goed gebruikt. In de directe omgeving van de afvalbakken is het schoner.

De G-snake afvalbak zit dagelijks grotendeels vol, waarbij veel afval van fastfoodrestaurants dat anders in de openbare ruimte terecht zou zijn gekomen. De restaurants zelf zorgen voor een schone omgeving direct rondom de restaurants en voor wat betreft de toegangs- en uitvalswegen. De gegevens dateren al weer van enige tijd geleden. Veenendalers zetten vraagtekens bij het veronderstelde succes. Zij constateren dat er in de bak ook veel restafval wordt gedeponeerd en daarvoor is de voorziening niet bedoeld.

Veenendaal heeft vorig jaar bij Nedvang een vergoeding aangevraagd en ontvangen voor de extra aanpak van zwerfafval. Daar worden projecten van gefinancierd. Zoals het project 'schone binnenstad', waarbij ook winkeliers zijn betrokken. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zetten zich er voor in en 'Veenendaal Schoon' organiseert opruimactiviteiten door bewoners van instellingen. Er zijn ook schoonmaakacties in samenwerking met instellingen en scholen. Dit jaar wordt een begin gemaakt met zakgeldprojecten, waarbij eveneens scholen worden betrokken en dat de bewustwording moet vergroten. Winkeliers in de binnenstad haken aan bij het systeem van ondergrondse afvalinzameling dat de gemeente in heel Veenendaal hanteert. Overigens werd het winkelgebied van Veenendaal vorig jaar door Nederland Schoon uitgeroepen tot het schoonste van Nederland.