• Aart Aalbers

Frituurvet en bakolie verstoppen het riool

VEENENDAAL  Frituurvet, bakolie, jus en zonnebloemolie. In niet geringe hoeveelheden spoelen Veenendalers dit door de gootsteen of via het toilet naar de riolering. Het is een onzichtbaar proces, behalve voor de afdeling wijk- en stadsbeheer van de gemeente en het Waterschap Vallei en Veluwe. Verstoppingen in het riool zijn het gevolg en als de kosten van het waterschap hoger worden, betaalt iedereen daar aan mee. In mei begint een bewustwordingscampagne ('niet in het riool'). Help ons mee het riool zo schoon mogelijk te houden, het is tenslotte gemeenschappelijk geld, is de boodschap. Een campagne om mensen te bewegen tot 'beter gedrag'.

Gerard van Wijk

Er is in Veenendaal een tiental inzamelpunten waar vet en olie naartoe kan worden gebracht. De supermarkten van Hoogvliet en Jumbo hebben een gele kliko, verenigingen doen mee en uiteraard is de gemeentewerf een plek waar wordt ingezameld. Sport- en andere verenigingen kunnen zich aanmelden, zij ontvangen voor het ingezamelde materiaal een financiële bijdrage. Zoals bij korfbalvereniging SKF. De kliko staat aan de buitenkant van het clubhuis en een functionaris van de vereniging weet dat hij iedere week geheel gevuld is. Dat is ook het geval voor wat betreft de kliko bij de tafeltennisvereniging, de buurman op het sportpark.

Er komt veel vet binnen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Slaperdijk, weet Roland Schut, inspecteur van het waterschap. Het komt binnen via het 580 kilometer omvangrijke rioleringsnetwerk dat Veenendaal rijk is, 460 kilometer hoofdriool en 120 kilometer drainage. ,,We hebben soms drie leidingen in één straat: voor het afvalwater, voor het regenwater en voor de drainage'', zegt Michiel Blok, senior adviseur rioleringen bij de gemeente. Samen met GBLT, de instantie die over de heffing gaat, gaat de bewustwordingscampagne binnenkort uit de startblokken. Dat is beslist geen overbodige luxe. De hoeveelheid viezigheid van vetten en oliën in het riool is niet alleen een Veenendaalse afwijking, maar Veenendaal staat wat dit betreft wel in de top vijf van de gemeenten in het verzorgingsgebied van het waterschap. Schut wil er verder geen kwalificatie aan geven, maar hij vindt het duidelijk dat het probleem moet worden aangepakt.

Het zijn niet alleen de inwoners die zorgen voor de verstoppingen, ook bedrijven willen weleens zaken lozen die ze beter op een andere, milieuvriendelijke, manier kwijt zouden moeten. Daar worden vetafscheiders voor gebruikt. ,,Afvalwater gaat via een rioolsysteem naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Vetten en oliën in dat afvalwater leiden tot hogere zuiveringskosten en veroorzaken verstoppingen in het riool en schade aan pompen in het riool en op de rioolwaterzuiveringen. Dat komt doordat de vetten niet in het water opgelost zijn en zich afzetten op de wand van de rioleringen en in de pompen.''

Verstoppingen, die zich behalve in het gemeenschappelijk riool ook in eigen huis kunnen voordoen, kosten veel onderhoud en geld. ,,Alles komt in de pompput terecht, die normaal éénmaal per jaar wordt gereinigd. Maar op sommige plekken moet dat wel drie maal per jaar'', zegt Blok. Het is in ieders belang dat vetten en oliën meer ingezameld worden. Via de website www.frituurvetrecyclehet.nl wordt aangegeven waar die inzamelpunten zijn. ,,Zodat het geen afvalproduct wordt, maar een te gebruiken product, als grondstof'', weet Schut. Bij controles blijkt dat in Veenendaal in ieder geval nog veel te winnen is. Er is inmiddels aandacht voor gevraagd bij 200 bedrijven, nu worden de inwoners erbij betrokken: niet in het riool.