• Gökhan Çoban

'Fractie Çoban' splitst zich wegens 'ondemocratische druk' af van D66

VEENENDAAL Raadslid Gökhan Çoban splitst zich af van de D66 gemeenteraadsfractie in Veenendaal, meldt hij in een persbericht. ,,De afgelopen periode was het zeer onrustig binnen de D66 fractie. Over enkele essentiële punten verschilden ik en de fractie van mening. Verschil in standpunten past juist bij een partij als D66 waar links en rechts elkaar in het midden treffen. Het was ons altijd gelukt om op een constructieve wijze onze standpunten te bepalen. Met name als het gaat om standpunten waar D66 iets van heeft opgeschreven in haar partijprogramma. Maar dit is niet het geval gebleken bij een principieel punt als een motie van wantrouwen tegen één wethouder. Namelijk tegen wethouder Frits Beckermann."

De volksvertegenwoordiger wilde de motie niet steunen. ,,Een motie die een wethouder treft die naar mijn mening geen enkele politieke misstap of fout heeft gemaakt. Daar kon ik mijn ogen niet voor sluiten en blindelings mij achter een motie scharen waar ik het inhoudelijk en principieel mee oneens ben. De motie is uiteindelijk niet in stemming gebracht omdat alle wethouders zelf de conclusie hebben getrokken om ontslag in te dienen. Maar intussen is de kloof tussen mijzelf en de rest van de partij onoverbrugbaar groot geworden."

,,Na alles wat in de afgelopen periode is gebeurd, aangevuld met de ernstige situatie rondom een voorgenomen motie van wantrouwen waarbij op een onacceptabele en ondemocratische manier druk op mij is uitgeoefend, zie ik helaas geen basis meer voor een verdere vruchtbare samenwerking tussen mijzelf en D66."

Çoban werd met voorkeursstemmen in de gemeenteraad gekozen. Daarnaast was hij in 2012 kandidaat Tweede Kamerlid voor D66. ,,Ik zal mijn rol als volksvertegenwoordiger in Veenendaal zelfstandig voortzetten. Ik voel mij gesterkt door die kiezers die op mij een voorkeursstem hebben uitgebracht. Ik zal in de gemeenteraad verder gaan onder de naam Fractie Çoban."