• Wouter van Dijk

Fouten bij levering zand in Veenendaal

VEENENDAAL Afvalverwerker Vink erkent dat er in 2016 fouten zijn gemaakt bij de levering van zand voor een bodemsaneringsproject onder kerkgebouw De Post in Veenendaal. Vink had bij de levering laten weten dat het zand afkomstig was uit de Zeumerse Plas, maar dit bleek niet zo te zijn.

Jannes Bijlsma

Begin april schreef de gemeente Veenendaal een ambtelijke brief aan Vink, waarin het de afvalverwerker verwijt ‘laakbaar’ te hebben gehandeld. Vink meldde bij de levering dat het om schoon zand ging, met de categorie ‘achtergrondwaarde’, afkomstig uit de Zeumerse Plas. Naar aanleiding van berichtgeving van Zembla, dat de vluchtige stof styreen in het zand zat en op basis daarvan niet toepasbaar was, liet de gemeente Veenendaal een zandanalyse uitvoeren. Daaruit bleek dat het geleverde zand niet voldoet aan de achtergrondwaarde: voor de stoffen lood, kwik, zink, PAK, PCB, minerale olie en de vluchtige stoffen tolueen, xylenen en tetrachlooretheen werden de waarden overschreden. Styreen is niet gevonden.

VERTROUWEN GESCHAAD De gemeente schat in dat de grond gemiddeld voldoet aan de categorie ‘Wonen’. Er is volgens b en w geen gevaar voor de volksgezondheid te verwachten. Wel beschuldigen zij Vink van ‘zeer laakbaar handelen’, doordat er een foute melding van toepassing van gronden zou gedaan bij de omgevingsdienst en omdat het bedrijf verkeerde informatie zou hebben verschaft over de herkomst van het zand. ,,Ons vertrouwen is geschaad.”

DOMME FOUT Juridisch adviseur Jaap Kevelam van Vink erkent dat er fouten zijn gemaakt. ,,Het klopt dat dit zand niet uit de Zeumerse Plas afkomstig is, maar bij ons is gesaneerd. Dat hebben we ook aangegeven in een gesprek met de gemeente, afgelopen donderdag. Een domme fout.”

MONSTERS Voor het overige blijft Kevelam erbij dat er zand met de categorie ‘achtergrondwaarde’ is geleverd en twijfelt aan de onderzoeksmethode van het bureau PJ Milieu, dat de gemeente Veenendaal in de arm nam om het zand te onderzoeken. ,,De monsters zijn schuin genomen, niet recht boven het zand. Daarbij is waarschijnlijk niet-gesaneerde grond meegenomen, die dus niet uit onze partij afkomstig zijn. De stoffen die daar oorspronkelijk in het zand zaten, zijn nu ook gevonden. Styreen is er ook niet gevonden.” Vink heeft PJ Milieu gevraagd zijn onderzoeksmethode nader toe te lichten.

VERTROUWELIJK Raadsleden in Barneveld kregen de brief van de gemeente Veenendaal aan Vink, die op vrijdag 5 april is verstuurd, vorige week onder ogen. Het college van b en w bepaalde echter dat de informatie strikt vertrouwelijk diende te blijven. Toen VVD-raadslid Theo Bos er tijdens een raadsvergadering een opmerking over wilde maken, ontnam burgemeester Asje van Dijk van Barneveld hem het woord. Hoe Barneveld de brief in handen kreeg, is niet duidelijk.

Gemeentewoordvoerder Bertil Rebel van Barneveld geeft desgevraagd aan dat het college het niet juist achtte de brief te openbaren, omdat deze niet aan de gemeente gericht was. Over hoe de gemeente aan de brief is gekomen, doet hij geen mededelingen.

BENIEUWD Jaap Pottjewijd, raadslid van Lokaal Veenendaal, is daar erg benieuwd naar. ,,Mede omdat wij als raadsleden in Veenendaal van niets wisten”, zegt hij. ,,Hoe kan het zijn dat Barneveld zo’n ambtelijk schrijven in handen krijgt, terwijl die brief helemaal niet aan de gemeente is verstuurd? De brief is ook vrij kort nadat deze op de post is gegaan, verstrekt aan de Barneveldse raadsleden.” Ook de omgevingsdiensten in de Regio Arnhem en De Vallei, de Inspectie Leefomgeving en Transport en het Openbaar Ministerie ontvingen een afschrift, zo is in de brief te lezen.