• Foto: Aart Aalbers/BDU

Formatie nieuwe college geen formaliteit

VEENENDAAL Binnen twee weken was informateur Bort Koelewijn eruit. De meeste kans heeft een nieuw college waarin de plek van ProVeenendaal wordt ingeruild tegen die van de ChristenUnie en waarin het verder blijft zoals het was. Dat wil echter niet zeggen dat de formatie een formaliteit is, zegt Engbert Stroobosscher, fractievoorzitter van de ChristenUnie (acht zetels).

Gerard van Wijk

,,Wij hadden op basis van de verkiezingsuitslag van 2,5 jaar geleden mee moeten doen in de coalitie. Het was ons echter niet gegund. Nu is er een moment dat het wel zou kunnen. Ons wordt de gelegenheid en de ruimte gegund. Inhoudelijk kunnen wij met alle partijen, maar de sleutelbegrippen zijn wel samenwerking, vertrouwen en een nieuwe bestuursstijl. Juist wat het vertrouwen betreft is het mis gegaan in het college. Daar moeten we dus nog eens stevig met elkaar over spreken. Er is wel een beetje vertrouwen, maar er moet nog verder aan worden gebouwd. We gaan eerst kijken of er een basis is en daarna zien we wel hoe de wethoudersposten worden ingevuld. We gaan het gesprek open in."

Sommige portefeuilles moeten in ieder geval worden herverdeeld. De beoogde coalitiepartijen ChristenUnie, SGP, CDA, D66 en VVD zijn volgens Koelewijn ,,overtuigd van de urgentie om in het belang van Veenendaal zo spoedig mogelijk tot een college te komen." Dat zal deze week niet meer lukken.

Als prioriteiten worden genoemd winkelstad en parkeren, energieneutraal Veenendaal, integraal huisvestingsplan, evaluatie koopzondag, sociaal domein, Rondweg Oost en bedrijfsvoering. Het is ook de informateur, blijkt uit zijn verslag, niet duidelijk geworden wat het samenwerkingsprobleem binnen het college exact betrof. Er zou sprake zijn van een persoonlijk conflict. ,,De taakopvatting en werkwijze van wethouder Beckerman botste kennelijk met de manier waarop andere leden van het college daarmee in de praktijk wilden omgaan." Koelewijn adviseert ter bespreking ,,het thema samenwerken en de betekenis hiervan voor het dagelijks functioneren van het college van B&W."