• Gemeente Veenendaal

Formatie nieuw college gaat tweede fase in

VEENENDAAL Informateur Bort Koelewijn heeft vrijdag 18 november de fractievoorzitters geïnformeerd over zijn bevindingen van het informatieproces in Veenendaal. Hij gaf de partijen in overweging om de mogelijkheden tot praktische samenwerking te onderzoeken in de combinatie: ChristenUnie, SGP, D66, VVD en CDA. Het verwachte draagvlak in de gemeenteraad en de gewenste stabiliteit lag hier onder andere aan ten grondslag. Op basis hiervan starten deze partijen nu met de tweede fase: de formatie. Het rapport van de informateur wordt toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering van donderdag 24 november.

De beoogde coalitiepartijen ChristenUnie, SGP, D66, VVD en CDA hebben Bort Koelewijn aangewezen als formateur van het te volgen formatieproces. ,,De deelnemers aan de onderhandelingen zijn overtuigd van de urgentie om in het belang van Veenendaal zo spoedig mogelijk tot een college te komen. Mede daarom hebben zij heldere procesafspraken gemaakt voor de komende periode", meldt de gemeente.

De partijen spreken de komende periode onder andere over hoe ze gaan samenwerken en over een aantal inhoudelijke thema's zoals genoemd in het rapport van de informateur.