FoodValley kost nog geen 2 euro per inwoner

VEENENDAAL De deelname van Veenendaal aan de Regio FoodValley kost per inwoner nog geen twee euro jaarlijks. Het was 1,78 euro en door indexatie wordt dat volgend jaar 1,81 euro.

Veenendaal maakt met zeven andere gemeenten onderdeel uit van FoodValley. De lasten en baten, zo blijkt uit de concept begroting 2016, bedragen bijna vijf miljoen euro. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de concept begroting. Door indexering en de groei van Veenendaal (een feitelijk hoger inwonertal) is er een overschrijding van 3.572 euro van de meerjarenraming. Die wordt verwerkt bij het opstellen van de begroting voor 2016.

Ede heeft van de acht in FoodValley deelnemende gemeenten de meeste inwoners (110.660 begin vorig jaar) en betaalt ruim 200.000 euro, Veenendaal (63.281 inwoners begin vorig jaar) betaalt 114.527 euro. In totaal dragen de acht gemeenten 615.000 euro bij aan FoodValley. Het is de economische topregio in Nederland met voeding als specialisme.

Volgens de begroting geeft de internationale reputatie van de universiteit van Wageningen de regio een goede uitgangspositie om voor (Agro)food tot de Europese top te gaan behoren. Er zijn veel mogelijkheden tot innovatie, in relatie met andere sectoren in de regio.